Sureler ve Ayetler

Kadir Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı

Kadir Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmakla birlikte toplamda 5 (beş) ayetten bir araya gelmektedir.

Abese sûresinden sonra Mekke’de nazil olmuştur. Mekke devrinde indirilen ve içerisinde derin anlamlar barındıran Kadir Sûresi’nde, Kadir Gecesi‘nden söz edilmektedir.

Kelime olarak incelendiğinde Kadr, “azamet” ve “şeref” anlamını taşımaktadır. Kadir Sûresi’nde; Kur’an-ı Kerim’in Kadir Gecesi’nde indirildiğine, Kadir Gecesi’nin bin aydan daha hayırlı olduğuna ve Kadir Gecesi’nin rahmet ve berekete vesile olduğuna yer verilmektedir. Bununla birlikte surede Kadir gecesinin fazileti, sırları ve mucizelerinden ve o gecede meleklerin yeryüzüne inişinden bahsedilmektedir.

Özetle Kadir Sûresi, Kadir gecesini anlattığı için bu adı almıştır.

KADİR SURESİNİN ARAPÇA OKUNUŞU…

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye bazı zaman matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİNİN ANLAMI MEALİ…

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle…

Biz o (Kur’ân)nu Kadir gecesinde indirdik.

Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?

Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

Melekler ve Ruh (Cebrail yahut Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.

O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.

KADİR SURESİNİN FAZİLETİ VE SIRLARI!

“Kadir Zamanıni 10 kere okuyan kimse bin ufak günahı bağışlanır.” Hadis-i Şerif yine:

“Kadir Suresini 100 kere okuyan kimsenin kalbine ismi Ä’zamin ilham eder o kimse dilediği kadar dua eder ve duası kabul olur. Yani Cenab-i Hak, bu kimsenin hacetini istek dileklerini lütfederek verir”

“Cuma gecesi Kadir Suresini 1000 kere okuyan kimse Sevgili peygamberimizi rüyasında görür”

“Kim ki bir dileği vardir 41 kere okusun. Dilegi verilir.(Muradina nail olur)

Sabah ve akşam namazlardan sonra 3 kere okuyan kimse şeytanın şerrinden emin olur, cümle sıkıntılardan necat (kurtuluş) bulur”

Ayrıca Bakınız.  Sebe Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Şu halde kadir zamanıni okuyanın tüm dilekleri verilir. Rızkı bol ve kolay olur. Hasta ise şifa bulur. Belalardan uzak kalır. Sıhhat ve afiyeti sık sık olur.

Kadir suresini okuyan kimsenin sesi, okurken sözcüklerin çıkmasıyla cereyan ettikçe, sanki kılıcını sıyırmış da Allah(C.C) yolunda savaşıyormuş gibi sevap kazanır.

Cuma namazından hemen sonra 2 rekat ALLAH rızası için namaz kılıp, 1000 defa Kadr Suresini okuyan Peygamber Efendimizi s.a.v. rüyasında görür.

Kadir Suresi fakirler için zenginliktir, zayıflar için izzet ve şereftir; belayı, hastalığı daha çok defedicidir. Azabından kurtarıp güven sağlayıcıdır. Dünya ve ahiret sıkıntılarından kurtarıcıdır.

KADİR SURESİ’NİN MUCİZELERİ!

Kadr Suresi 36 defa okunup, su dolu kaba üflenirse ve o su yeni bir elbise üzerine serpildiğinde; o elbiseyi giyenin rızkı artar.

Her türlü zor durumdan kurtulmak için Kadr Suresi 21 defa okunur.

Kadir suresini sık sık okuyan sıhhat üzerine olur, afiyet bulunur. Üzerine Ruhaniler iner, kendisine hemen cevap verirler. İmam Temimi’ de aynı konuları belirtmiştir.

Kadir Suresini yazıp içen kimse hayat suyundan içmiş olur. Bu sureyi büyük bir leğen yahut çamaşır yıkanan temiz bir şey içine yazılıp sonra elbisesini o şey içine daldıran kimse ebediyen zina etmez.

Kadir suresini okuyan kimseye Kuran-ı Kerim’in dörtte birini okumuş kadar ecir verilir.

Kıbleye yönelip, Fatiha, Ayetü’l-Kürsi ve Kadir suresini okuyup da dua edenin haceti ne ise, Allah’u Teala’nın izniyle istediği kendisine verilir.

Her kim bu sureyi yazar ve bir su içerisinde bekletirse, Allah’u Teala o birinin basiretini açar, gözlerine nur verip kalbine şüphe olmayan bir iman verir.

Hadisi şerifte şöyle diyor: ‘’Bir kimse abdest aldıktan sonra “Kadir Suresini” bir yahut üç kere okursa kıyamet günü peygamberlerle birlikte hasrolur (diriltilir). Ve abdest alıp kelimei şehadet getirerek bu sureyi okursa sekiz cennetin kapısı açılır. İstedigin kapıdan gir denir.” buyrulmuştur.

Ayrıca Bakınız.  Şura Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Kadir suresini gizli okuyan kimse Allah(C.C) yolunda kana boyanmış gibi olur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın