Sureler ve Ayetler

Abese Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Dini kaynaklarda Abese Suresi’nin neden indirildiğine dair çeşitli rivayetler bulunmaktadır. Bu bağlamda; Hz. Muhammed’in yoğun olduğu bir gün Mekke halkından Abdullah bin Mektup, peygamberden kendisine Kur’an-ı Kerim’i anlatmasını rica etmiştir. Lakin Hz. Muhammed, gözleri görmeyen bu adamın isteğini yüz buruşturarak reddetmişti. Bunun üzerine Allah-u Teala, Abese Suresi’ni indirerek, peygambere bu durumdan hastalık duyduğunu iletmiştir. Bu bakımdan Abese Suresi, bi hayli önem arz etmektedir ve Müslümanlar aracılığıyla bi hayli sık araştırılmaktadır. İşte, Abese Suresi’nin Arapça ve Türkçe okunuşu, açıklaması, tefsiri ve diyanet aracılığıyla hazırlanan meali.

Abese Suresi Türkçe Okunuşu

1.Abese ve tevella.
2.En caihul’a’ma.
3.Ve ma yudriyke le’allehu yezzekka.
4.Ev yezzekkeru fetenfe’ahuzzikra.
5.Emma menistağna.
6.Feente lehu tesadda.
7.Ve ma ‘aleyke ella yezzekka.
8.Ve emma men caeke yes’a.
9.Ve huve yahşa.
10.Feente ‘anhu telehha.
11.Kella inneha tezkiretun.
12.Femen şae zekerehu.
13.Fiy suhufin mukerremetin.
14.Merfu’atin mutahheretin.
15.Bieydin seferetin.
16.Kiramin bereretin.
17.Kutilel’insanu ma ekferehu.
18.Min eyyi şey’in halekahu.
19.Min nutfetin halekahu fekadderehu.
20.Summessebiyle yesserehu.
21.Summe ematehu feakberehu.
22.Summe iza şea enşerehu.
23.Kella lemma yakdı ma emerehu.
24.Felyenzuril’insanu ila ta’amihi.
25.Enna sabebnelmae sabben.
26.Summe şakaknel’arda şakkan.
27.Feenbetna fiyha habben.
28.Ve ‘ineben ve kadben.
29.Ve zeytunen ve nahlen.
30.Ve hadaika ğulben.
31.Ve fakiheten ve ebben.
32.Meta’an lekum ve lien’amikum.
33.Feiza caetissahhatu.
34.Yevme yefirrulmer’u min ehıyhi.
35.Ve ummihi ve ebiyhi.
36.Ve sahıbetihi ve beniyhi.
37.Likullimriin minhum yevmeizin şe’nun yuğniyhi.
38.Vucuhun yevmeizin musfiretun.
39.Dahıketun mustebşiretun.
40.Ve vucuhun yevmeizin ‘aleyha ğaberetun.
41.Terhekuha kateretun.
42.Ulaike humulkeferetulfeceretu.

Abese Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Kendisine o âmâ geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.
3.(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,
4.Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.
5.Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;
6.Sen, ona yöneliyorsun.
7.(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!
8, 9, 10.Allah’a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.
11.Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur’an) bir öğüttür.
12.Dileyen ondan öğüt alır.
13, 14, 15, 16.O, şerefli ve sâdık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok kıymetli sahifelerdedir.
17.Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o!
18.Allah onu hangi şeyden yarattı?
19.Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.
20.Sonra ona yolu kolaylaştırdı.
21.Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.
22.Sonra, dilediği vakit onu diriltir.
23.Hayır hayır o, Allah’ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)
24.Herşeyden önce insan, tükettiği yemeğine bir baksın!
25.Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.
26.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!
27, 28, 29, 30, 31, 32.Böylelikle sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya koyduk.
33, 34, 35, 36, 37.Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi mevcuttur.
38.O gün birtakım yüzler mevcuttur ki pırıl pırıl parlarlar,
39.Gülerler, sevinirler.
40.O gün nice yüzler de mevcuttur ki, toz toprak içindedirler.
41.Onları bir siyahlık bürür.
42.İşte onlar, kâfirlerdir, günaha dalanlardır.

Ayrıca Bakınız.  Şura Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Abese Suresi Tefsiri

Hz. Peygamber putperest önderlerin ikna edilmesi halinde onları izleyen halkın İslâm’ı daha kolay benimseyecekleri fikriyle onlarla da meşgul oluyordu. Böyle birine yaptığı konuşmanın ortasında yanlarına gelen bir âmânın zamansız sorularından rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş ve ona yanıt vermemişti. Bunun üzerine Allah Teâlâ, resulünü sitemli bir ifadeyle uyardı; onun, kimlere verilecek emeğin daha verimli bulunacağını kesinlikle bilemeyeceğini, topluluğun ileri gelenlerinden de sorumlu olmadığını açıkladı. Bundan etkilenen Hz. Peygamber’in, ardından farklı zamanlarda Abdullah’ı gördüğünde, “Kendisinden dolayı rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba!” diyerek ona iltifatta olduğu rivayet edilmektedir. Bu vb. bazı iltifatlarının yanında, iki defa gazâya çıktığında yerine Medine’de kalanlara namaz kıldırmak üzere Abdullah’ı görevlendirdiği de rivayet edilmiştir (Zemahşerî, IV, 217).

Birkaç âyette Hz. Peygamber’in “zelle” adı verilen bazı hataları hatırlatılmış ve düzeltilmiştir (meselâ buna yakın bir ikaz örneği için bk. Tevbe 9/43). Lakin bunlar içinde nisbeten sert bir üslûp taşıyan tek öğüt ve ikaz konumuz olan âyetlerdedir. Bu âyetler, vahyin objektifliğini ve peygamberin insanlığa kendi istek ve düşüncelerini değil, ilâhî vahyi tebliğ ettiğini, bunun bunun yanında onun bir ilâh gibi yanılgısız sayılmaması gerektiğini göstermesi yönünden son derece manalıdır. Bunun kadar mühim bir husus da Resûlullah’ın, kendi tutumunu eleştiren bu âyetleri, en ufak bir endişe ve komplekse kapılmadan halka okuması, duyurmasıdır. Bu da onun dâvetindeki içtenyetini, hakikat sevgisini ve üstün ahlâkını gösterir.

“Kendini her şeye yeterli gören” diye çevirdiğimiz 5. âyet Mekke’nin ileri gelen zenginlerini ve kabile reislerini ifade eder. Bunlar mal ve adamlarının çokluğu sebebiyle büyüklük taslayarak inkârcılıkta sürdürmekte, Allah ve peygamberinin kendilerine doğru yolu göstermelerine gereksinimlerinin olmadığını dile getiriyorlardı. Allah korkusu ile huzuruna gelen âmâ ise Kur’an’ın nuruyla aydınlanarak cehaletten kurtulmak ve günahlardan arınmak istiyordu.

Ayrıca Bakınız.  Rum Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Abese Suresi Konusu

Abdullah İbn Ümmî Mektûm olayını hatırlatan ve bu hususta Hz. Peygamber’in ikazldığı âyetlerle başlayan sûrede ardından kıyamet, öldükten sonra dirilme, vahiy ve peygamberlik konuları üzerinde durulmuştur.

Ayetel Kürsi duasını okumak için Ayetel Kürsi linkine tıklayabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın