İslam

54 farz nedir? 54 farz İslam ve ihsan

Allah’a inanan ve iman eden her Müslümanın bilmesi ve yapması gereken kurallara 54 farz denilmektedir. İslam alimlerinin İslam dinine mensup bireylerin öğrenmesi, inanması ve uygulaması gereken farzlardır. Müslüman kimselerin günlük yaşamları boyunca tabi olması gereken kurallar olarak da ifade edilmektedir.

FARZ NEDİR?

Allah (c.c), kullarından yapmasını gerekli gördüğü kurallardır. Her Müslümanın üzerine görev olan, gündelik yaşamında uyması gereken kurallar olarak kabul edilebilir. Farz olan ibadetlerin uygulanması zaruri olduğundan uygulanmaması halinde günah birinin günaha girdiği söylenmektedir. Namaz kılmak, inançlı olan her birinin Allah katında yapması zorunlu ibadetler arasında bulunmaktadır. Lakin, aklı melekeleri yerinde olmayan bireylerin farzlardan, Allah’ın emir ve yasaklarından muaf olduğunu da söylenmektedir.

FARZ-I AYN NEDİR?

Her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlar, dini görevlerdir. Yani kimsenin yerine yapılmayan ibadetlerdir. Namaz kılmak, oruç tutmak gibi…

FARZI KİFAYE NEDİR?

Farz-ı kifaye, bir grup Müslümanın yapması durumunda diğer Müslümanların muaf tutulduğu farzlardır. Kuran-ı Kerim’i ezberlemek faz-ı kifayedir.

FARZ İBADETLERDEN KİMLER MUAFTIR?

Namaz, hac, zekat ve oruç gibi ibadetlerin alt başlıklar halinde kimlere farz olup olmadığı açıklansa da en genel tabiriyle dinin gerekli gördüğü farzlar, aklı melekleri yerinde olan ve ergenlik çağına erişmiş bireylerin üstünde görevdir. Yani aklı yerinde olmayan ve ergenliğe girmemiş çocuklar farz ibadetlerden muaf tutulmaktadır.

54 FARZ NEDİR?

Her Müslüman gündelik yaşamına Allah’ın emir ve yasaklarına göre biçimlendirmelidir. Zor gibi görülen bu husus aslını söylemek gerekmektedirse insana, temizliği, edebi, adaleti ve hoşgörüyü aşılamaktadır. İslam alimlerinin belirlediği her Müslümanın üzerine görev 54 farz şöyledir:

1- Allah’ı bir bilip, Onu hiç unutmamak. (Her şeyi İslamiyet’e uygun yapmaya çalışmak)

2- Helalinden yiyip içmek.

Ayrıca Bakınız.  Zekatın Verileceği 8 Sınıf

3- Abdest almak.

4- Her gün vakti gelince, Beş vakit namaz kılmak.

5- Hayzdan, nifastan ve cünüplükten gusletmek.

6- Bi̇ri̇ni̇n rızkına, Allah’ın kefil olduğuna inanmak.

7- Helalinden temiz elbise giymek.

8- Hakka tevekkül ederek çalışmak.

9- Kanaat etmek.

10- Nimetleri için, Allah’a şükretmek.

11- Kaza ve kadere razı olmak.

12- Belalara sabretmek [isyan etmemek].

13- Günahlardan tövbe etmek.

14- İhlasla ibadet etmek.

15- İslam düşmanlarını düşman bilmek.

16- Kur’an-ı kerimi dört delilden biri bilmek.

17- Ölüme hazırlanmak yani farzları yapıp haramlardan kaçarak imanla ölmeye çalışmak.

18- Allah’ın sevdiğini sevip, sevmediğini sevmemek ve bundan kaçmak. (Buna Hubb-i fillah ve buğd-i fillah denir.)

19- Ana babaya iyilik etmek.

20- Gücü yetenlerin, olanağı nispetinde dinin emirlerini yaymaya çalışması.

21- Mahrem olan salih akrabayı ziyaret etmek.

22- Emanete hıyanet etmemek.

23- Daima, Allah’tan korkarak, haramlardan sakınmak.

24- Allah’a ve Resulüne itaat etmek. [Yani her şeyi İslamiyet’e uygun yapmak]

25- Günahtan kaçıp, ibadet ile meşgul olmak.

26- Hükümdara karşı gelmemek.

27- Âleme ibretle bakmak.

28- Allah’ın varlığını tefekkür etmek.

29- Dilini haram, fuhuş olan sözlerden korumak.

30- Kalbini dünyanın faydasız şeylerinden, zararlı isteklerinden temizlemek

31- Hiç kimseyi alay etmemek.

32- Harama bakmamak.

33- Hep sözüne sadık olmak.

34- Kulağını fuhuş söz ve çalgıdan korumak.

35- Farzları ve haramları öğrenmek.

36- Tartı, ölçü cihazlarıni, doğru olarak kullanmak.

37- Allah’ın azabından emin olmayıp daima korkmak.

38- Allah’ın rahmetinden, ümidini kesmemek.

39- Müslüman fakirlerine zekat vermek ve yardım etmek.

40- Nefsin haram olan isteklerine uymamak.

41- Aç olanı Allah rızası için doyurmak.

42- Yetecek kadar rızık [yiyecek, giyecek ve ev] için çalışmak.

Ayrıca Bakınız.  Vacip Namazlar Nelerdir?

43- Malının zekatını, ürünlerinin uşrunu vermek.

44- Adetli ve lohusa halinde yer alan hanımı ile ilişkide bulunmamak.

45- Kalbini günahlardan temizlemek.

46- Kibirli olmaktan sakınmak.

47- Yetim çocuğun malını korumak.

48- Genç oğlanlara, şehvete sebep olacak durum ve hareketlerden uzak durmak

49- Günlük vakit namazlarını kazaya bırakmamak.

50- Şirk koşmamak.

51- Zinadan kaçınmak.

52- Alkollü içki içmemek.

53- Boş yere yemin etmemek.

54- Haksız yere, eziyetle yani gayrimeşru olarak başkasının malını almamak. Kul hakkından korkmak. (En mühim kul hakkı ve azabı en çok olan, akrabasına ve emri altında olanlara emr-i maruf yapmamak, bunlara din bilgisi öğretmemektir. Bidat sahibinin, Ehl-i sünnet itikadını değiştirmesi, dini, imanı bozması da böyledir.)


54 farz pdf,

54 farz İlmihal,

32 farz nedir,

54 farz nereden gelir,

32 farz ve anlamları,

99 farz,

Farz Nedir,

54 farz İslam ve İhsan,

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın