Peygamberimiz

Peygamberimizin Kabri Nerededir?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Fil Vak‘ası’ndan 50 yahut 55 gün sonra 20 Nisan 571 Pazartesi günü (et-Taķvîmü’l-Arabî, s. 33-44) Adnânîler’in ana yurdu kabul gören Mekke’de dünyaya gözlerini açtı.

Hicretin 11. senesi, Rebiülevvel ayının on ikisi, Pazartesi günü. Milâdî  632 8 Haziran günü vefat etti.

Peygamber Efendimizin (s.a.v) doğduğu dünyaya teşrif ettiği yer: Mekke- i Mükerreme

PEYGAMBERİMİZİN MEZARI NEREDEDİR?

Peygamber Efendimizin (s.a.v) vefat ettiği ve kabrinin bulunduğu yer ise: Medine-i Münevvere ‘de Ravza-i Mutahhara’dadır (Peygamberimizin (s.a.v) içinde kabrinin bulunduğu yerin ismidir).

PEYGAMBERİMİZİN KABRİ  FOTOĞRAFLARI

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) KİMDİR?

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN DÎNÎ BİLGİLER

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

MEDİNE’DE ZİYARET EDİLECEK YERLER

Hz. Muhammed (s.a.v.) Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar Açısından Neden Önemlidir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın