Peygamberimiz

Fedâle İbni Ubeyd el-Ensârî (r.a.) Kimdir?

Fedâle İbni Ubeyd el-Ensârî (r.a.), Medineli sahâbîlerden olup Evs kabilesine mensuptur. Künyesi Ebû Muhammed’dir. Hudeybiye’de, ağaç altında Resûl-i Ekrem’e (s.a.s.) biat eden Rıdvân ashâbı içinde yer aldı. Peygamberimizle (s.a.s.) birlikte katıldığı ilk gazve Uhud savaşı idi. Ondan sonraki bütün gazvelerde bulundu. Daha sonra Mısır ve Şam’ın fethine iştirak etti. Şam’a yerleşti ve Muâviye’nin Dımaşk kadılığını yaptı. Sonra Muâviye onu bir ordunun başına komutan tayin etti ve Rumlarla deniz harbi yaptı. Fedâle’den (r.a.) elli hadis rivayet edilmiştir. Fadâle (r.a.) 53 (673) senesinde Dımaşk’da vefat etti.

Kaynak: Rİyazüs Salihin, Erkam Yayınları

RIDVAN BİATI NEDİR, NASIL OLMUŞTUR?

Rıdvan Biatı Nedir, Nasıl Olmuştur?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Hz. Ali'nin (r.a.) Kabri Nerededir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın