Peygamberimiz

Ubeydullah Bin Mihsan (r.a.) Kimdir?

Ubeydullah İbni Mihsân (r.a.), nisbesinden de anlaşılacağı gibi ensardan yani Medineli sahâbîlerdendir. Peygamber (s.a.s.) Efendimiz’den rivayet ettiği yegane hadis şudur:

Ubeydullah İbni Mihsan el-Ensârî el-Hatmî’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurdu:

“Sizden hanginiz canı ve malı emniyet içinde, vücudu sıhhat ve afiyette, günlük azığı da yanında olduğu halde sabahlarsa, adeta bütün dünya kendisine verilmiş gibidir.” (Tirmizî, Zühd 34. Ayrıca bk. İbni Mâce, Zühd 9)

Kendisinden de oğlu Seleme rivayette bulunmuştur. İbni Abdilber, Seleme’nin sahâbî olma ihtimali bulunduğunu söyler. Bu takdirde onun rivayetleri sahâbe mürseli olur. Lakin onu tâbiîn tabakasından sayanlar çoğunluktadır. Kaynaklarımız, Ubeydullah İbni Mihsan (r.a.) ile ilgili başka bir bilgi vermez.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

İLK SAHABİLER KİMLERDİR?

İlk Sahabiler Kimlerdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Havle Binti Hakîm'in (r.a.) Hayatı

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın