Bilgi Kervanı

Mal, Evlat ve Eşler İmtihan İçindir

Mal, Evlat ve Eşler İmtihan İçindir

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Mal, Evlat ve Eşler İmtihan İçindir ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Mal, Evlat ve Eşler İmtihan İçindir başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Mal, Evlat ve Eşler İmtihan İçindir ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

İslam’da mal, evlat ve eşler imtihan vesilesidir. Peki insanlar; mal, evlat ve eşler ile nasıl imtihan edilirler?

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki:

“Âşıklık ister nefsanî olsun, ister rûhânî olsun, sonunda bizi ötelere gö­türecek bir rehberdir.” (c.1, 111)

“O, ölümsüz olan, bâkî olan Allâh aşkını seç ki, o canına can katan mânâ şarabını sana lutfetsin, sana hayat versin.” (c.1, 219)

“Sen öyle büyük bir varlığın aşkını seç ki, bütün peygamberler, O’nun aşkıyla kudret ve kuvvet buldular, şeref ve saadete erdiler.” (c.1, 220)

Aşkın meşrû olan her türlüsü, insanı fedâkârlığa alıştırdığı ve benliğinden kurtardığı için muteberdir ve bunun bunun yanında insanın ulvîleşmesine de klavuzluk eder.

İNSANIN MAL, EVLAT VE EŞLER İLE İMTİHANI

Mal, evlat ve eşler; Allâh’ın sınırlarını tayin ettiği bir ölçü içinde ve Allâh için sevilirse, ulvî gâyelere ulaştıracak bir basamak; ilâhî vuslata erdirecek bir antrenman olur. Lakin Rabbimizin lutfettiği bu sevgiyi, nefsânî arzuların elinde oyuncak yapmak ve kalbinde büyütüp onu âdeta putlaştırmak da aslâ kabul edilemez. Geminin altında bulunan ve onun seyrü seferine yardımcı bulunan suyu; geminin içine taşımaya kalkmak, onun batışını hazırlamaktır.

Kalbin, Allâh’tan başka hiçbir şeye “aşk” sayılacak bir derecede muhabbet beslemesi, aslında gerçek bir mümin olmak için uygun görülmez. Bu fânî aşklar, ilâhî aşka bir istasyon olduğu takdirde hoş görülür. Kalp, Allâh’tan gayri bir varlıkla aşırı bir ünsiyet peydâ eder, ona muhabbetle takılıp kalır ve kalpte iyice kökleşip yerleşirse, bu, şirk olur. Âyet-i kerîmede:

Ayrıca Bakınız.  Hayvanlarla Konuşan Peygamberimiz Hangisidir?

“Hevâ ve hevesini ilâh edinen kimseyi gördün mü?” (el-Furkân, 43; bunun bunun yanında bk. el-Câsiye, 23) buyrulur.

İlâhî muhabbette bir zemin teşkil etmek ve kalbi muhabbetullâha istidâtlı kılmak husûsunda bir role sahip olan bu gibi mecâzî aşklarda, yahut şiddetli bağlılıklarda, en ziyâde mala ve evlada yönelik muhabbet tehlike teşkil ettiği için, Kur’ân-ı Kerim’de “Mallarınız ve evladınız, sizin için fitnedir…” (el-Enfâl, 28) buyrulmuştur. Bu fitne tehlikesi, mal ve evlâda duyulan muhabbetteki meylin şiddeti ve istikrar ihtimalini gösteren bir durumdur. Yoksa gelip geçici bir istasyon olmak şartıyla meşrû hudutlar içinde mahlûka muhabbet câizdir. Hatta kalbin muhabbetullaha istidad yönünden bir antrenmanı (temrini) demek olduğundan hoş görülüp izin verilmiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

EVLAT İMTİHANI

Evlat İmtihanı

DÜNYADAKİ İMTİHANI NASIL KAZANABİLİRİZ?

Evlat İmtihanı

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın