Bilgi Kervanı

İnsan İçin Aşk ve Muhabbetin Önemi

İnsan İçin Aşk ve Muhabbetin Önemi

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için İnsan İçin Aşk ve Muhabbetin Önemi ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. İnsan İçin Aşk ve Muhabbetin Önemi başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın İnsan İçin Aşk ve Muhabbetin Önemi ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Mesnevî’de aşk ve muhabbetin insan için özeni nedir?

Hadis-i kudsî olarak meşhûr olmuş bir rivayette buyurulur:

“Ben gizli bir hazineydim. Bilinmemi arzu ettim. (marifetime muhabbet ettim) de (bu) kâinâtı yarattım.”(İsmâil Hakkı Bursevî, Kenz-i Mahfî)

Bu beyan çerçevesinde kâinat ve bütün varlıklar, ilâhî muhabbetle meydana gelmiştir. Onun için kâinâta gönül gözü ile bakabilenler, bütün eşyâyı, varlıkları; aşk ve muhabbetin bir tezâhürü olarak görürler. İdrâk ederler ki, Allâh Teâlâ, bütün varlıkları kendisinin sanat ve kemâline delil olarak yaratmıştır. İlâhî bir sanat hârikası olan insanın varlığı da, aşk ve muhabbetin kâmil bir tezâhürü olmuştur.

MESNEVİ’DE AŞK VE MUHABBET

Hazret-i Mevlânâ, aşk ve muhabbetin insan için özenini Mesnevî’sinde şu biçimde îzâh eder:

“Bil ki, içi ilâhî aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır; belki de hayvandan daha aşağıdır. Zîrâ Ashab-ı Kehf’in köpeği dahî aşk ehlini aradı, buldu. Rûhânî bir safâya erişti ve o has kullarda fânî olarak Cennet’i kazandı.”

Yine Hak dostları bilirler ki, varlıkların zuhûruna vesîle olan ezelî muhabbetin goncası:

“–Habîbim! Sen olmasaydın bu âlemleri yaratmazdım.” hitâbına mazhar olan varlık Nûru, Hazret-i Muhammed Mustafa -sallallâhu aleyhi ve sellem-’dir. Bu nedenle kâinât O’na ithaf edilmiştir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

MÜMİNİN ALLAH’A MUHABBETİ NASIL OLUR?

Müminin Allah’a Muhabbeti Nasıl Olur?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Oruç ne zaman bitiyor? Ramazanın kaçıncı günü bugün?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın