Kuran-ı Kerim

Kur’an Okuyanın Kıyametteki Durumu

Kur’an Okuyanın Kıyametteki Durumu

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kur’an Okuyanın Kıyametteki Durumu ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kur’an Okuyanın Kıyametteki Durumu başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kur’an Okuyanın Kıyametteki Durumu ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Kur’ân-ı Kerim’i okuyanın kıyamet günündeki durumu nasıl olacak?

Rasûlullah Efendimiz (s.a.v) Kur’ân ehline ve âilesine şu güzel müjdeleri vermişlerdir:

“Kıyamet günü kabir yarılıp Kur’ân’ı okuyan kişi dışarı çıktığında, Kur’ân onu rengi solmuş bir adam gibi karşılar. «Beni tanıyor musun?» diye sorar.

Mü’min «Tanıyamadım» der.

O şahıs, «Ben öğle sıcağında seni susuz, gece uykusuz bırakan arkadaşın Kur’ân’ım. Her tüccar ticaretinin peşindedir. Sen ise bugün her ticaretin peşinde olacaksın!» der. Hemen sağ eline saltanat, sol eline ebediyet verilir, başına vakar tâcı konur, anne-babasına hulleler giydirilir ki dünya ehli onlara kıymet biçemez yahut bunlar dünya ve içindekilerden daha kıymetlidir.

Onlar, «Bu kıymetli elbiseler bize niçin giydirildi?» diye sorarlar. «Çocuğunuzun Kur’ân’ı eline alması sebebiyle» denir.

Sonra Kur’ân okuyan insana, «Oku ve cennetin dereceleri ve odaları içinde yüksel!» denir. O, ister bi hayli hızlı, ister tertîl üzere olsun okumaya devam ettiği müddetçe yükselmeye devam eder.” (Ahmed, 5: 348; Dârimî, Fedâilü’l-Kur’ân, 15; Abdürrazzak, Musannef, 3: 373; İbn Ebî Şeybe, Musannef, 6: 129)

KUR’ÂN-I KERİM OKUMANIN FAZİLETİ İLE İLGİLİ HADİSLER

Kur'ân-ı Kerim Okumanın Fazileti İle İlgili Hadisler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Enfâl Suresi 25. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın