İman

Korktuğunuz Zamanlar

Korktuğunuz Zamanlar

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Allah`a İman ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Allah`a İman başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Allah`a İman ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Allah’ı en güzel biçimde hatırlayıp anmak en büyük ibadettir.

Cenâb-ı Hak buyuruyor:

Bismillâhirrahmânirrahîm.

“Yeryüzünde az sayıda olduğunuz ve zayıf sayıldığınız için bireylerin sizi alıp götürmesinden korktuğunuz zamanları hatırlayın. Şükredersiniz diye Allah size yer yurt verdi; sizi yardımıyla destekledi ve size temizinden rızıklar verdi.” (Enfâl, 26)

Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz buyurdular:

“Ey Rabbimiz! Sana tertemiz duygularla, eksilmeyip gittikçe artan, huzûrundan geri çevrilmeyip kabûl edilen sayısız hamd ile hamd ederiz.” (Buhârî, Et`ime, 54; Ebû Dâvûd, Et`ime, 52; Tirmizî, Deavât, 55)

İslâm devletlerinin sonuncusu olan Osmanlı Devleti ilk zamanlarda zayıf idi. Halkı gâyet az olup Rumların ve Moğolların tahakkümü altında idi. Sonra Allah onları sayıca çoğaltıp kuvvetlendirdi ve düşmanlarına karşı yardım etti. Bundan böyle onlar yeryüzünün doğusunu ve batısını fetheder, dünyanın her tarafına yerleşir oldular. Nihâyet iş şimdiki hâle kadar geldi. Bütün bunlar büyük nimetlerdir. (İsmail Hakkı Bursevî, Rûhu’l-Beyân, 7.Cilt, 76. Sayfa, Erkam. Yay.)

ALLAH’A HAMD VE ŞÜKRETMENİN FAZİLETİ

Allah'a Hamd ve Şükretmenin Fazileti

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Allah'ın Nûru Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın