Bilgi Kervanı

Kendini Tanıyan İnsanların Özellikleri

Kendini Tanıyan İnsanların Özellikleri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kendini Tanıyan İnsanların Özellikleri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kendini Tanıyan İnsanların Özellikleri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kendini Tanıyan İnsanların Özellikleri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Kendini tanıyan insan nasıl olur? Kendini tanıyan bireylerin özellikleri…

Kendini tanıyanlar, devamlı şükür ve secde hâlinde yaşarlar. Kendini tanıyanlar, ebedî saâdete hazırlanırlar. Kendini tanıyanlar, yüce Allâh’a, Rasûlullâh’a ve ehl-i îmâna dost olarak hayatlarını devam ettirir, sonsuzluk kervânına dâhil olurlar.

Kendi yaratılış hikmetinden habersiz olanlar ise, bütün bu güzelliklerden mahrûmdur. Şeyh Sâdî’nin dediği gibi:

“Fıstık misâli kendisinde bir iç var zanneden kimse, soğan gibi hep kabuk çıkar…”

EY GAFİL İNSAN!

Böylelerini Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- şöyle îkâz buyurur:

“Ey gâfil insan! Madem ki peygamber değilsin, ötelerden haber alamıyorsun, sana uyanlar da yok; bu yolda haddini bil, kendi safında kal; ileri gitme! Yürüdüğün hakîkat yolunda da büyük bir velînin arkasından yürü ki, bir gün nefsaniyet kuyusundan çıkıp Hazret-i Yûsuf gibi bir mânâ padişahı olasın.”

“Madem ki Hakk’ta fânî olup Hakk’ın lisânı olamadın; bâri kulak kesil! Bir şey söyleyeceksen bile suâl tarzında söyle de, sözün bir şeyler öğrenmeye yarasın! Padişahlar padişahıyla, hiçbir şeyi olmayan yoksul ve muhtaçlar gibi konuş!”

“Kibrin ve kinin başlangıcı, her türlü nefsânî arzulardan, bilhassa Kârûn gibi bir zenginliğe ve dünyevî isteklere karşı duyulan aşırı sevgidendir. Bu aşırı arzuların gönüle yerleşip kalması, kök salması da âdet ve alışkanlıktandır.”

“Kötü huy alışkanlıkla kuvvetlenince, seni ondan vazgeçirmek isteyene kızarsın, kin bağlarsın. Puta tapanlar bile alışkanlıkla puta tapmayı huy edindiklerinden, pu­tun etrafında toplanırlar; onları yollarından alıkoyanlara düşman kesilirler…”

Bu kibir hâli ise, nefret edilecek olmasının bunun yanında, bir o kadar da acınacak bir perişanlıktır. Nitekim, merhametin birden fazla şûbesi mevcuttur. Bunlardan bir diğeride, zayıfa, yoksule ve garîbe acımaktan ziyâde; gururlu ve kibirliye acımaktır. Çünkü bir bakıma mağrur; sefih vicdânına uymak, nefsinin esîri olmak ve gönlünü perişan etmekle kulluk haysiyetini ziyân eylemiş ve iblisin arkadaşı olmuş bir zavallıdır. Büyük Anadolu velilerinden Yûnus Emre bu hususta şöyle der:

Ayrıca Bakınız.  Gusül Abdesti Nasıl Alınır? Boy Abdestinin Farzları Nelerdir?

Gönül pasın yudunısa

Kibr ü kini kodunısa

İkrar bütün olmayınca

Erden nazar olmayısar

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

KİBİRLENME, BÖBÜRLENME, KENDİNİ BEGENME İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Kibirlenme, Böbürlenme, Kendini Beğenme İle İlgili Ayet ve Hadisler

GURUR VE KİBİR HAKKINDA AYET VE HADİSLER

Kibirlenme, Böbürlenme, Kendini Beğenme İle İlgili Ayet ve Hadisler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın