Bilgi Kervanı

KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı

KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı, Sureler ve ayetler bölümümüzde bu kez KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı başlığı altında bilgiler vermeye çalıştık, KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı ile alakalı tüm detaylar yazımızda..

KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı

Kuran-ı Kerim’in 97. suresi olan Kadr Suresi 5 ayetten buluşmaktedir. Kadr Suresin’de Kadir gecesininden bahsedilmesi sebebiyle sure bu isimle anılmıştır. Surenin Mekke’de indirildiği kanısına varılmaktadır.Fakirler için zenginlik, zayıflar için izzet ve şeref olan Kadr zamanının faziletleri ve sırları hem kur’anı kerim’de hemde Hz Peygamberimizin (s.a.v) Hadisi şeriflerin’de bulmak olabilecekdür. Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır. Bilindiği üzere Kur’an’da aynı adı taşıyan bir sûreler mevcuttur. İşte Kadr süreside kendi ismini taşımaktadır. Şu iyi bilinmelidir ki bu sûre-i şerîfe çok kıymetli bunun bunun yanında hayır ve zenginlik talebi için de okunması ünlü bir sûredir. Hâssalarından bazılarını sayacak olursak. Biliyorsunuz ki her surenin birden çok özelliği mevcuttur. Her bir ayet ve sure Allah kelâmı olmakla birlikte herbirinin ayrı ayrı özellikleri mevcuttur. Kur’ân-ı kerîm okurken, bunun Allahü Teâlâ’nın kelâmı olduğunu düşünmelidir. Kur’ân-ı Kerîm’i okumak, mühim sünnettir. Okuyanlara verilen sevâbların aynısı, dinleyenlere de verilir.

Kadir Suresi Okunuşu

-Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm.

1. İnnâ enzelnâhu fî leyletil kadr.

2. Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.

3. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr.

4. Tenezzelul melâiketu ver rûhu fîhâ bi izni rabbihim min kulli emrin.

5. Selâmun, hiye hattâ matlaıl fecr.

KADİR SURESİ Okunuşu: Kadir Suresi Türkçe Anlamı (Meali) ve Arapça Yazılışı

Kadir Suresinin Anlamı, Meali

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Ayrıca Bakınız.  İhtilam olmak (rüyalanmak) orucu bozar mı? Oruçluyken rüyalanmak orucun bozulmasına neden olur mu?

1. Doğrusu Biz, onu (Kurân’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2. Kadr gecesinin ne olduğunu bilir misin sen?

3. Kadr (Kadir) gecesi; bin aydan daha hayırlıdır.

4. O gece Rab’lerinin izniyle Ruh ve melekler, her türlü iş için iner de iner.

5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

Konusu

Kur’an’ın Kadir gecesinde indirildiği bildirilmekte ve bu gecenin önemi anlatılmaktadır.

Kadr kelimesi sözlükte “güç, hüküm, değer, şeref” gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur’an’ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, “Biz onu mübarek bir gecede indirdik” (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, mühim ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur’an’ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği açıklanmıştır. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içinde olduğu açıktır; ramazanın hangi gecesine denk geldiği hususunda farklı görüşler mevcuttur.

Bunun yanında, Buhârî ve Müslim’in kaydettiği, Hz. Âişe’ye isnad edilen ve Alak sûresinde naklettimiz bir hadiste Hz. Peygamber’e ilk vahyin Ramazan’ın 27. gecesinde geldiği bildirilmiş; bundan dolayı Kadir gecesinin Ramazan’ın 27. gecesi olduğu yönünde genel bir kanaat oluşmuştur. Bazı rivayetlere göre Kur’an bu ayın son on günü içinde inmeye başlamıştır (Kurtubî, XVI, 124). Kadir gecesinin kesinlikle bildirilmemesi, bireylerin o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı neden ve hikmetlerle açıklanmıştır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın