Bilgi Kervanı

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır

Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Üzüm Üzüme Baka Baka Kararır ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Bir darb-ı mesel olarak zikredilen “Üzüm üzüme baka baka kararır.” sözü niçin kullanılmıştır?

Mevlana Hazretleri Mesnevi’de buyurur ki:

“Evlâdım; her kimi Allâh tâlibi (Allâh’ı isteyen) görürsen, onun dostu ol, onun önünde saygı ile eğil!”

“Allâh’ı isteyenlerin, Allâh dostu olanların komşusu olursan, sen de Hakk’ı isteyenlerden olursun; onların sâyesinde, sen de nefs savaşını kazanırsın.”(c.3, 1446-1447)

Türkçemizde “Üzüm üzüme baka baka kararır.” diye bir darb-ı mesel mevcuttur. Bu gerçek, tasavvufta “Hâl sârîdir.” yani “Hâl insandan insana geçer.” sûretinde ifâde edilir. Kimi sever ve onunla birlikte olursan, onun hâli ile hâllenme istikametinde bir değişikliğe maruz kalırsın. Bundan dolayıdır ki, Cenâb-ı Hak, Kur’ân-ı Kerim’de “…Sâdıklarla birlikte olunuz!” (et-Tevbe, 119) buyurmaktadır. Zîrâ insan, muhabbet ettiği birinin kaderinden pay alır; onunla temayül ve duygularda müştereklik kazanır. Böylelikle sâlihlerle birliktelik, müsbet yönde terakkîye vesîle olur.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

SALİHLERLE, SADIKLARLA BERABER OLMANIN BEREKETİ

Salihlerle, Sadıklarla Beraber Olmanın Bereketi

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Tasavvufi Terbiyenin İlk ve Son Dersleri

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın