İman

Hz. İsa’nın (a.s.) Doğumu Nasıl Oldu?

Hz. İsa’nın (a.s.) Doğumu Nasıl Oldu?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Peygamberlere İman ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Peygamberlere İman başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Peygamberlere İman ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Babasız dünyaya gözlerini açan peygamber, hangi peygamberdir? Hz. İsa’nın (a.s.) babasız olarak doğmasının hikmeti nedir? Hz. İsa’nın (a.s.) doğumu ile alakalı ayetler.

Yüce Allah Meryem’in babasız olarak bir çocuk dünyaya getirmesini takdir etmişti. Bir gün melekler Allâh’ın emri ile gelerek bir çocuk doğuracağını ve adının da Meryemoğlu İsa Mesih bulunacağını açıkladıler. Ayrıca bu çocuğun dünya ve âhirette şerefli ve Allâh’ın rızasını kazanan bir kul bulunacağını, beşikte iken konuşacağını da haber verdiler.[1]

HZ. İSA’NIN (A.S.) BABASIZ DOĞMASI İLE İLGİLİ AYETLER

Hz. Meryem bu durum karşısında, kendisinin hiçbir erkekle ilişkisi olmadığı halde, nasıl çocuk sahibi bulunacağını sormuş ve kendisine Yüce Allah şöyle buyurmuştur:

“Bu böyledir. Allah dilediğini yaratır. O, bir şeyin olmasına hükmedince ona yalnızca “ol” der ve o da hemen oluverir.” [2] Bir gün Cebrail (a.s.) genç bir erkek suretinde gelmiş[3], korkuya kapılan Meryem; “Ben senden, Rahman olan Allâh’a sığınırım. Eğer Allah’tan korkuyorsan bana dokunma, demişti.”[4] Cebrail (a.s.); temiz ve kabiliyetli bir erkek çocuk bağışlamak için, Allâh’ın emri ile geldiğini bildirince,[5] Hz. Meryem yine;

“Benim nasıl çocuğum olabilir. Bana hiç bir beşer dokunmamıştır. Ben iffetsiz de değilim.[6] diyerek melekten açıklama istedi. Melek; Yüce Allâh’ın emir ve takdirinin böyle olduğunu, Yüce Allah için bunun kolay bir hadise olduğunu açıkladı.[7]

Allah Teâlâ Hz. Meryem’e rûhundan melek aracılığı ile üflemiş ve o gebe kalmıştı. Çoğunluk bilginlere göre, normal gebelik süresi geçince Hz. Meryem, İsa’yı (a.s.) dünyaya getirmiştir.[8] Doğum sırasında ve ardından melek aracılığıyla sükûnete kavuşturulan Hz. Meryem, çocuk kucağında toplumun içine dönünce sert eleştiri ve ithamlarla karşı karşıya geldi. Kendisine zina isnad edilmek isteniyordu.[9] Böyle sıkıntılı ve kem gözlerin üzerine çevrildiği bir günde Hz. Meryem’den savunma yerine susması ve şöyle demesi bildirildi: “Ben susma orucu adadım, bu gün kimseyle konuşmayacağım.” [10] Lakin bir açıklama bekleyenlere kucağındaki çocuğu göstererek, onunla konuşmalarını işaret etmekle yetindi. Bir mûcize olarak beşikteki Hz. İsa (a.s.) şunları söylemişti:

Ayrıca Bakınız.  Allah'ı Dost Seçmenin Bedeli

“Ben, kuşkusuz Allâh’ın kuluyum. O, bana kitap verecek ve beni peygamber yapacaktır. O, nerede olursam olayım, beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece de namaz kılmamı ve zekât vermemi emretti. Beni, anneme saygılı kıldı; beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden dirileceğim gün esenlik banadır,”[11]

Yüce Allah, Hz. İsa’nın (a.s.) durumunu, Hz. Âdem’in (a.s.) durumuna benzetmiştir: “Allah katında İsa’nın durumu da Âdem’in durumu gibidir. Allah Âdem’i topraktan yarattı, sonra ona “ol” dedi ve o oluverdi.” [12]

Dipnotlar:

[1] Âl-i İmrân, 3/45, 46. [2] Âl-i İmrân, 3/47. [3] bk. Meryem, 19/16. [4] Meryem, 19/18. [5] Meryem, 19/19. [6] Meryem, 19/20. [7] Meryem, 19/21. [8] İbn Kesîr, Tefsîr, İst. 1985, V, 216. [9] bk. Meryem, 19/24-28. [10] Meryem, 19/26. [11] Meryem, 19/30-33. [12] Âl-i İmrân, 3/59.

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

HZ. MERYEM (A.S.) KİMDİR?

Hz. Meryem (a.s.) Kimdir?

HZ. İSA’NIN (A.S.) HAYATI

Hz. Meryem (a.s.) Kimdir?

HAZRETİ İSA (A.S.) NE ZAMAN DOGDU?

Hz. Meryem (a.s.) Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın