Kuran-ı Kerim

Hûd Suresi 18. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Hûd Suresi 18. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hûd Suresi 18. ayeti ne anlatıyor? Hûd Suresi 18. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Hûd Suresi 18. Ayetinin Arapçası:

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًاۜ اُو۬لٰٓئِكَ يُعْرَضُونَ عَلٰى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْاَشْهَادُ هٰٓؤُ۬لَٓاءِ الَّذ۪ينَ كَذَبُوا عَلٰى رَبِّهِمْۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَۙ

Hûd Suresi 18. Ayetinin Meali (Anlamı):

Allah adına yalan uydurandan daha zâlim kim olabilir? Onlar Rablerinin huzuruna çıkarılacak; şâhitler de: “Rableri adına yalan söyleyenler işte bunlardı” diyecekler. Haberiniz olsun ki, Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerine olacaktır.

Hûd Suresi 18. Ayetinin Tefsiri:

En
büyük eziyet, Allah ile ilgili yalan uydurmaktır. Kendisine vahiy gelmediği halde
“Allah bana vahyediyor” demek; her türlü ortaktan pak ve uzak olan Allah’a şirk
koşmak; O’na kız yahut erkek çocuk isnat etmek Allah ile ilgili söylenen
yalanlardan bir kaçıdır. Allah’a karşı bu günahı işleyenler, sonunda Allah’ın
huzuruna çıkmaktan kendilerini kurtaramayacaklardır. İstemeseler de, hesap
vermek üzere, ilâhî bir sevkıyatla huzura getirileceklerdir. Günahlarını itiraf
etmeleri için kendi hallerine bırakılmayacaklardır. Bilakis orada meleklerden,
peygamberlerden, sâlih mü’minlerden şâhitler hazırlanmış olacak ve “Rableri adına
yalan söyleyenler işte bunlardı”
(Hûd 11/18) diyerek aleyhlerinde şâhitlik
yapacaklar ve bunların Allah’ın lânetine uğramalarını isteyeceklerdir.

Resûl-i
Ekrem (s.a.s.)’in haber verdiğine göre Allah Teâlâ kıyâmet gününde diğer
insanlara göstermeden mü’mine günahlarını bir bir hatırlatacak, o da suçlarını
itiraf edecek, artık mahvolduğunu düşündüğü sırada Cenâb-ı Mevlâ ona:
“Günahlarını dünya çapında başkalarından gizlediğim gibi, bugün de hepsini
bağışladım” buyuracak ve ona iyiliklerinin yazılı olduğu defter verilecek. Sıra
kâfirlere ve münafıklara gelince, bütün bireylerin huzurunda onlara bu
âyetlerde bahsedildiği üzere: “Rableri adına yalan söyleyenler işte
bunlardı. Allah’ın lâneti zâlimlerin üzerine olsun”
(Hûd 11/18) denecektir.
(Buhârî, Tefsir 11/4; Müslim, Tevbe 52)

Kıyamet
günü yapılacak şâhitlikle alakalı olarak diğer âyet-i kerîmelerde şöyle
buyrulur:

Kıyâmet günü her ümmetten bir şâhit getirip, Rasûlüm, seni de
bunlar üzerine şâhit kıldığımız vakit o kâfirlerin halleri nice olacak?”
(Nisâ 4/41)

“Yeryüzü
Rabbinin nûruyla aydınlanır. Kitap ortaya konur. Peygamberler ve şâhitler
getirilir. İnsanların içinde hak ve adâletle hüküm verilir. Kimseye zerre
kadar haksızlık yapılmaz.”
(Zümer 39/69)

 Burada zâlimlerin üç büyük günahına daha
dikkat çekilir:

 
Onlar, kendileri Allah yolundan saptıkları gibi, diğer insanları
da ondan saptırmaya; Allah’a iman ve itaatten alıkoymaya çalışırlar.

 
Sahip oldukları malî, bedenî, ilmî, siyâsî her türlü imkânlarını
tercih ederek Kur’an’ın inkâr edilmesini sağlamak maksadıyla onunla alakalı şüpheler
uyandırmak, onu zaafa uğratmak ve zararlı göstermek isterler. Allah’ın dosdoğru
yolunu eğri büğrü göstermeyi, onun diledikleri biçimde eğilip bükülmesini arzu
ederler.

 
Onlar âhireti de inkâr ederler; öldükten sonra yeni bir yaşamın
varlığını kabul etmezler.

Ama
onlar bu biçimde davranmakla kendi helaklerini hazırlamaktan başka bir şey
yapmamaktadırlar:

Hûd Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Âl-i İmrân Suresi 121. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Hûd Suresi 18. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın