Kuran-ı Kerim

Âl-i İmrân Suresi 23. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Âl-i İmrân Suresi 23. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Âl-i İmrân Suresi 23. ayeti ne anlatıyor? Âl-i İmrân Suresi 23. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Âl-i İmrân Suresi 23. Ayetinin Arapçası:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذ۪ينَ اُو۫تُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلّٰى فَر۪يقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ

Âl-i İmrân Suresi 23. Ayetinin Meali (Anlamı):

Kendilerine kitaptan bir nasip verilenleri görmedin mi? Onlar, aralarında hakem olması için Allah’ın kitabına çağrılıyorlar da, sonra onlardan bir gürûh Allah’ın hükmünü kabulden yüz çeviriyor. Zâten bunlar dâimâ yüz çevirirler.

Âl-i İmrân Suresi 23. Ayetinin Tefsiri:

Âyetlerin
iniş sebebiyle alakalı şöyle bir olay anlatılır:

Resûl-i
Ekrem (s.a.s.), bir defasında yahudileri îmana davet etmek için okullarına
gitmişti. Başkanları olan Nuaym b. Amr Efendimiz’e: “Sen hangi dindensin?” diye
sordu. Peygamberimiz de: “İbrâhim’in dinindenim” dedi. Nuaym: “Lakin İbrâhim yahudi
idi” deyince Peygamberimiz: “Öyleyse bu hususta bizimle sizin aranızda hakem
Tevrat’tır. Onu getirin bakalım!” dedi, fakat onlar getirmek istemediler. Aynı
durum, yahudilerle alakalı bir recm hâdisesinde de tekerrür etmiştir. (Fahreddin
er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, VII, 188) Böylelikle iniş nedenleri olmakla
birlikte, âyetlerden asıl hedeflenen mâna, belirli bir zaman ve zeminde vuku
bulmuş bir hâdiseye değinmenin ötesinde, bir taraftan Allah’a inandıklarını
söyleyen, diğer taraftan da O’nun emir ve yasaklarına tâbi olmaktan ve Allah’ın
kitâbını hakem kılmaktan kaçınan kimselerin, özellikle din âlimleri ve toplum
önderlerinin çelişkilerini ortaya koymaktır.

Ehl-i
kitab’ın “Sayılı birkaç günden başka bize ateş asla dokunmayacak” (Âl-i
İmrân 3/24) şeklindeki kuruntularıyla alakalı izah Bakara sûresi 80. ayette
yapılmıştı. Onların bu tarz uydurdukları asılsız şeyler, kendilerini
oyalamakta, hak dini öğrenip ona tabi olmalarını engellemekte ve aldanmalarına
neden olmaktadır. Tabii olarak doğrunun yerini eğri, hakkın yerini bâtıl
almaktadır.

Halbuki
“din”, ciddîye alınması gereken bir husustur. Çünkü dünya çapındaki amellerimiz dinin
kaidelerine göre değerlendirmeye tabi tutulacak ve âhiret yaşamımız buna göre
tanzim edilecektir. Ölüm, tekrar diriliş ve mahşerde Allah’ın huzurunda
toplanmak kaçınılmazdır. Hiçbir ferdin bunun dışında tutulması olabilecek değildir.
Orada inceden inceye hesaplar görülecek, ilâhî takdire göre herkese amelinin
karşılığı tam anlamıyla verilecek ve kimseye en ufak bir haksızlık
yapılmayacaktır. O halde bütün bireylerin din hususunda kuruntu ve hayallerden
vazgeçip Hak katında gerçek din olan İslâm’ı seçmeleri ve ona göre bir hayat
yaşamaları zaruridir.

Zira
kullarına bir lutuf olarak hak dini gönderen Allah Teâlâ, istediği her şeyi
yapabilecek, va‘dettiklerini yerine getirebilecek sonsuz kudret ve izzet
sahibidir:

Âl-i İmrân Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Kur'an Okumanın Adabı

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Âl-i İmrân Suresi 23. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın