Kuran-ı Kerim

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Âl-i İmrân Suresi 12. ayeti ne anlatıyor? Âl-i İmrân Suresi 12. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayetinin Arapçası:

قُلْ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ اِلٰى جَهَنَّمَۜ وَبِئْسَ الْمِهَادُ

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayetinin Meali (Anlamı):

İnkâr edenlere de ki: “Sizler yakında zamanda mağlup edilecek ve topluca cehenneme sürüleceksiniz. Orası ne kötü bir yataktır.

Âl-i İmrân Suresi 12. Ayetinin Tefsiri:

Âyet-i
kerîmenin iniş nedenlerinden biri şöyledir:

Allah
Resûlü (s.a.s.), Bedir savaşında Mekke müşriklerini mağlûp edince Medineli yahudiler:
“Vallahi bu bize Hz. Mûsâ’nın müjdelediği ve kitabımızda ayrıntı kısmını bulmakta
olduğumuz, sancağı asla yere düşmeyecek olan ümmî peygamberdir” deyip onu
tasdik etmek ve ona tâbi olmak istediler. Lakin içlerinden bazısı: “Hele durun
bakalım, acele etmiyelim. Bir ikinci savaşını görelim” dediler. Lakin Uhud savaşında
Hz. Peygamber’in ashâbı bozguna uğrayıp sfakatları yere düşünce aralarında
tekrar konuştular ve: “Hayır, vallahi bu o değilmiş” dediler. Bedbahtlığı
tercih ederek müslüman olmadılar. Üstelik Peygamber (s.a.s.) ile yapmış
oldukları ve halen süresi dolmamış olan antlaşmayı da bozdular. İçlerinden Ka‘b
b. Eşref altmış atlıyla birlikte Mekke müşriklerine, Ebu Süfyan ve
dostlarına varıp onları tebrik ettiler. Güçlerini birleştirmeyi teklif edip:
“Sözümüz bir olsun” dediler, sonra da Medine’ye döndüler. İşte bu hâdise
üzerine bu âyet-i kerîme nâzil oldu. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 100)

İniş
nedeninin bu ve benzeri hâdiselerin olması olabilecek olmakla birlikte âyet, indiği
zamandaki ve ondan sonra gelecek tüm inkârcılara, mutlaka mağlup olacaklarını,
bundan daha fenâsı, dünya çapında küfürde birleştikleri gibi âhirette de çok berbat
bir yatak olan cehenneme topluca sürüleceklerini haber veren bu gerçeği tekitli
bir biçimde ilan etmektedir.

Âyetteki,
“Yakında mağlûp edileceksiniz” ifadesi, yakın günlerde vuku bulacak bir olayı
haber vermektedir. Bu, Kur’an’ın istikbâle dâir verdiği haberlerle alakalı bir mûcizedir.
Nitekim bu mûcize gerçekleşmiş, kısa bir süre sonra İslâm düşmanları kesin bir
yenilgiye uğramışlardır. Bunlardan Mekke müşrikleri fakat Mekke’nin fethine
kadar direnebilmişler, sonra teslim olmak durumunda kalmışlardır. Medine’deki
yahudi kabileleri ise müslümanlarla yaptıkları antlaşmaları ihlâl durumlarına
göre değişik muamelelere tâbi tutulmuşlar, Peygamber Efendimiz halen hayatta
iken Medine ve etrafındaki tesir ve hâkimiyetlerini tamamen kaybetmişlerdir.

Gelen
âyette ise ilâhî kudretin, kâfirleri mağlup edip mü’minleri zafere eriştiren
tecellilerinden birine yer verilir: 

Âl-i İmrân Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  En'âm Suresi 14. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Âl-i İmrân Suresi 12. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın