Kuran-ı Kerim

Yunus Suresi 85. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Yunus Suresi 85. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Yunus Suresi 85. ayeti ne anlatıyor? Yunus Suresi 85. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Yunus Suresi 85. Ayetinin Arapçası:

فَقَالُوا عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَاۚ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِم۪ينَۙ

Yunus Suresi 85. Ayetinin Meali (Anlamı):

Onlar da şöyle diyorlardı: “Biz, yalnızca Allah’a dayanıp güvendik. Rabbimiz, bizi o zâlim toplumun işkencelerine maruz bırakarak, onlar için bir imtihan unsuru yapma!”

Yunus Suresi 85. Ayetinin Tefsiri:

İman
ve teslimiyetin kemâli, işleri bütünüyle Allah’a havâle edip O’na güvenip
dayanmakla olabilecek olur. Bu nedenle Mûsâ (a.s.) kavmine Allah’a tam bir iman,
teslimiyet ve ve bu iki manevî kuvvete dayalı tevekkülü tavsiye etmiştir. Çünkü
iman, kalbin, zâtı itibariyle vâcibu’l-vücûd olan Allah’ın tek, O’nun dışında
kalanların sonradan yaratılan varlıklar olduğunu ve bunların tamâmen Allah’ın
idâresi ve tasarrufu altında bulunduklarını bilmekten ibarettir. İslâm ise,
teslim olmak, boyun eğmektir. Bu da Allah’tan gelen tâlimatlara uymayı, boyun
büküp saygılı olmayı ve inadı terk etmeyi gerektirir. Bu iki durum
gerçekleşince kul, bütün işlerini Allah Teâlâ’ya havale eder ve kalbinde,
Allah’a tevekkül etmenin nuru meydana gelir. Zaten Allah’a tevekkül de, işlerin
tamamını Allah’a havale etmek ve bütün durumlarda Allah’a güvenip dayanmaktır.
Yine tevekkül, kalbin Kâdir-i Mutlak olan Allah’a bağlanması ve O’ndan
başkasını unutması; bütün güç ve kuvvetin O’na ait olduğunu bilmesi ve O’nun
izni olmadan ne kendisinin ne de başkasının bir kuvvet ve tesirinin olmadığını
kesinlikle bilmesidir. Her işinde Allah’a böylece tevekkül eden kimseye ise
Allah, her hususta, her musibet karşısında yeter ve ona yardımcı olmaktadır. Nitekim
âyet-i kerîmede şöyle buyrulur:

“Kim
Allah’a güvenip dayanırsa Allah ona yeter.”
(Talâk 65/3)

Muhatapları,
Hz. Mûsâ’ya “Allah’a tevekkül ettiklerini; O’na güvenip dayandıklarını”
altını çizerek yanıt verdiler. Lakin kendi zaaflarını da göz ardı etmeyerek,
tahammül edemeyecekleri ağır imtihanlara maruz kılınmamaları ve zalimlerin,
kâfirlerin baskı, eziyet ve cefâları altında bırakılmamaları için Allah’a
yalvardılar. Başlarına belâ kesilen o münkir Firavun toplumunun elinden kurtulmak
için Cenâb-ı Hakk’a niyaz ettiler.

Bunun
üzerine:

Yunus Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Âl-i İmrân Suresi 148. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Yunus Suresi 85. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın