Bilgi Kervanı

Tasavvufta Rıza Makamı

Tasavvufta Rıza Makamı

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Tasavvufta Rıza Makamı ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Tasavvufta Rıza Makamı başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Tasavvufta Rıza Makamı ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Asil insan nasıl belli olur? Tasavvufta rıza makamına nasıl ulaşılır?

Mevlana Hazretleri Mesnevi’de der di:

“Bir dosta, dostun cefâsı nasıl ağır gelir? Cefâ ve ızdırap bir şeyin içi gibidir. Dostluk onun kabuğuna benzer. Dostluğun belirtisi belâlardan, âfetlerden, mihnetlerden hoşlanmak değil midir? Dost altın gibidir. Belâ ise ateşe benzer. Hâlis altın ateş içinde saf bir hâle gelir.” (c.2, 1459-1461)

Eskilerin bir tabiri mevcuttur: “İnsanın asili mihnette, madenin asili ateşte belli olur.”derler. Gerçekten lütuf gibi kahır da bizim içindir. Lâkin bu iki tecellîye de muhatab olanlarda ayak kayması gibi müthiş bir tehlike mevcuttur. Kahır tecellileri karşısında sabredip esbaba tevessül şartıyla rızâ göstermek, onlardan istifadeyi, yani rızâ-yı ilâhîyeyi neticelendirdiği hâlde, isyan etmek helâke götürür. Lütuf da bir mânâda böyledir. Lütfu Allâh’tan bilip şükretmek, büyük bir feyz ve berekete yol açtığu hâlde, onu kendi gücünden zannedip kibir ve gurura kapılmak da helâkle neticelenir.

Hak dostları, yani büyük ruhlar; idrak ve iz’ânlarını öylesine vahiyle terbiye etmişlerdir ki, onlar kahırdan da lütuftan karlı çıkar zarara uğramazlar. Onun için böyleleri, “Kahrın da hoş; lütfun da hoş!” diyebilirler. Rabbimizin lütfuyla biz de öyle olmaya çalışmalıyız. Kahırdan da, lütuftan da gerçek istifâde, ön plandaki nedenlere değil, “müsebbibu’l-esbab” yani en kökteki sebebi kavrayarak Allâh’tan râzı olmaya bağlıdır. Bunu yapabilenler “rızâ” makamına ererler ki, Hazret-i Mevlânâ yukarıdaki beyitlerle bunu ifade etmektedir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

Ayrıca Bakınız.  Son oruç hangi gün tutulacak? Bugün Ramazanın kaçıncı günü?

RIZA GÖSTERMEK İLE İLE İLGİLİ ÖRNEKLER

Rıza Göstermek İle İle İlgili Örnekler

KADERE NEDEN RIZA GÖSTERMELİYİZ?

Rıza Göstermek İle İle İlgili Örnekler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın