Bilgi Kervanı

Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey

Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Sahabinin “Bana cennete götürecek bir şey öğret!” sorusuna Peygamber (s.a.s.) Efendimizin verdiği yanıt.

Hazret-i Mevlana, Mesnevi’de der ki:

“Sen hiddete kapılıp, gönüller kırmış, onlara ateş düşürmüş isen, o ateş senin için cehennem ateşinin mayası olur.”

“Senin öfke ateşin bu dünya çapında bile seni yakar, yani zillete düşürür. Ondan doğan cehennem ateşi ise bu zilletin neticesi olarak seni ahirette de ebedî olarak yakar.”

“Senin hiddet ateşin, burada, insanlara kasteder. Bu kasdının eseri olarak doğan cehennem ateşi ise sana âhirette ve ebedî olarak saldıracaktır.” (c.3, 3472-3474)

ONLAR ALLAH İÇİN İNFAK EDERLER, ÖFKELERİNİ YUTARLAR VE İNSANLARI AFFEDERLER

Kâmil insan, o kadar müthiş bir ahlâk ve tabîate sahip olmuştur ki -Allâh için müstesnâ- hiç kimseye kızmaz, hiç kimseden kırılmaz. O:

“O takvâ sahipleri ki, bollukta da darlıkta da Allâh için infâk ederler; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allâh da (bütün hâl ve ibâdetlerinde bu biçimde) ihsân sahibi olanlara muhabbet eyler.” (Âl-i İmrân, 134)

Rivâyete göre Câfer-i Sâdık Hazretleri’nin bir kölesi vardı. Kendisinin yakın hizmetlerini görürdü. Bir gün köle, getirmiş olduğu içi çorba dolu bir kâseyi, kazârâ Câfer Hazretleri’nin üzerine döktü. Üstü başı çorbaya bulanan Câfer Hazretleri de, öfke ile kölenin yüzüne baktı.

Bunun üzerine köle:

“–Efendim! Kur’ân’da: « وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ » -öfkelerini yenenler- takdîr buyuruluyor!” dedi.

Ayrıca Bakınız.  Hafızlık Aşkı Engel Tanımadı

O zaman Câfer-i Sâdık Hazretleri:

“–Öfkemi yendim!” dedi.

Bu sefer köle:

“–Kur’ân’da aynı yerde: « وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ » -bireylerin kusurlarını bağışlayanlar- da takdîr buyuruluyor!” dedi.

Câfer Hazretleri:

“–Haydi bağışladım seni!..” dedi.

Bu defâ da köle:

“–Âyetin sonunda: « وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ » -Allâh ihsânda bulunan, iyilik eden kimseleri sever!- buyruluyor!” dedi.

Bunun üzerine Câfer-i Sâdık Hazretleri:

“–Haydi git, hürsün artık; seni Allâh için âzâd ettim!..” dedi.

Hayat kitabının öfke faslı, bir fâcia târihidir. Bu vahim tehlikeden kurtuluş çaresi, bu hoşa gitmeyen feveran karşısında kardeşlik ve sabır gücünü kullanmak, muvâzeneyi bozmadan sükûnete bürünmektir.

“BANA CENNETE GÖTÜRECEK BİR ŞEY ÖĞRET!”

Ebû Derdâ -radıyallâhu anh-, Peygamber (sallâllâhu aleyhi ve sellem) Efendimiz’e:

“–Bana cennete götürecek bir şey öğret!” deyince; Fahr-i Kâinât Efendimiz:

“–Öfkelenme!” (Buhârî, Edeb, 76; Tirmizî, Birr, 73) buyurdu.

Yine aynı biçimde bir kişi, Peygamber Efendimiz’e:

“–Yâ Rasûlallâh! Çok şey belleyecek gücüm yok! Bana, saâdetime mûcib olacak kısa bir şey buyur!” deyince, ona da:

“–Öfkelenme!” (Buhârî, Edeb, 76; Tirmizî, Birr, 73) buyurdu.

Diğer hadîs-i şerîflerde de:

“Allâh Teâlâ, öfkesini tutanın ayıbını örter!” (İhyâ, III. 372)

“Allâh indinde rızâya nâiliyet için bir kulun öfke yudumunu yutmasından daha sevaplı bir yudum olmaz!” (İhyâ, III. 392)

“Güçlü ve kuvvetli pehlivan herkesi sallayıp yere yatıran değildir. Asıl kahraman kişi, öfke zamanında kendini tutandır.” (Buhârî, Edeb, 102; Müslim, Birr, 106-108) buyrulmaktadır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

İNSANI CENNET VE CEHENNEME GÖTÜREN NEDENLER

İnsanı Cennet ve Cehenneme Götüren Nedenler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın