Dualar ve Zikirler

Konaklama Duası

Konaklama Duası

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Konaklama Duası ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Konaklama Duası başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Konaklama Duası ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Yolcunun bir yerde konakladığı zaman okuyacağı dualar ile alakalı hadis-i şerifler.

Seferinin bir yerde konakladığı zaman yapacağı dua ile alakalı hadisler.

KONAKLAYINCA YAPILACAK DUALAR

Konaklayınca Okunacak Dua

Havle Binti Hakîm radıyallahu anhâ’dan rivayet edildiğine göre, “Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’i şöyle buyururken dinledim” dedi:

Kim bir yerde konaklar da sonra “Yarattıklarının şerrinden Allah’ın müthiş sözcüklerine (âyet, sıfat ve isimleri) sığınırım derse, konakladığı o yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez.” (Müslim, Zikir 54, 55. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 40.)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Hz. Peygamber, yolculukta dikkate alınması gerekli her konuyla ilgilenmiş ve gerekli ikazlarda bulunmuştur. Bu, yol ve can güvenliği yönünden mühimdir.

Bazı yaratıkların insanlara çeşitli zararlar verebilecekleri olabilecek ve tabiidir. Özellikle yolculuklarda kırsal kesimlerde, konaklanan yerlerde bu gibi olaylarla karşılaşma ihtimali büyüktür. Bu hususta da alınacak maddî önlemlerin yanında, kulun teslimiyeti ve tevhid inancının bir çeşit ikrarı anlamında olmak üzere, Allah’a sığınmak, zarar görme ve zarara uğrama endişesiyle kıvranmaktan müslümanı kurtarır. Yolculuğun yorgunluğuna bir de zarar görme endişesini ekleyerek huzursuz olmak yerine, Allah’a teslimiyetini ortaya koyarak rahat etmeli ve böylece kendisini güvenceye almalıdır. Sevgili Peygamberimiz bu hadiste, böyle bir güvencenin yolunu göstermektedir.

Bunun yanı sıra bu hadisle, İslâm öncesi Câhiliye toplumunda görülen bir yanlış anlayış ve uygulama da düzeltilmektedir. Zira nakledildiğine göre Câhiliye zamanında insanlar, bir yerde konakladıkları zaman cinlerin büyüklerini kastederek, “Bu vadinin efendisine sığınırız derlermiş. Bu tür bir uygulamaya şu âyette de manasına gelmektedir: “Şu bir gerçek ki, insanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı da onların taşkınlıklarını arttırırlardı” (Cin sûresi, 6) Oysa Allah’tan başka hiçbir varlık, kendiliğinden fayda ve zarar veremez. Bu nedenle, onun asla eksilip noksanlaşmayacak olan güzel isim ve sıfatlarına, (müthiş sözcüklerine) sığınmak gerekir.

Ayrıca Bakınız.  İsmi Azam duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı nedir? İşte meali...

Aslını söylemek gerekirse çeşitli yaratıkların vereceği zararlardan Allah’a sığınma tavsiyesi yalnızca yolculuklarda geçerli değildir. Diğer zamanlarda da aynı durum söz konusudur. Nitekim geceyi bir akreple uğraşarak geçirdiğinden şikâyet eden Müslümana Hz. Peygamber; Akşamleyin, ‘yarattıklarının şerrinden Allah’ın müthiş sözcüklerine sığınırım’ deseydin seni rahatsız etmezdi (Müslim, Zikir 55)  hatırlatmasında bulunmuştur.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Hz. Peygamber her zaman Allah’a iltica eder, sığınırdı.

2. Yolculukta bir yerde konaklandığı zaman hadiste geçtiği biçimde dua etmek, güvenlik yönünden mühimdir.

3. Her vesile ile Allah’a sığınmalı, onun yardımını istemelidir.

Akşam Olunca Okunacak Dua

İbni Ömer radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculukta iken gece olunca şöyle derdi:

– “Ey yeryüzü! Benim Rabbim de senin Rabbin de Allah’tır. Senin ve sendekilerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde dolaşıp duranların şerrinden Allah’a sığınırım. Arslanın, büyük yılanın, (öteki) yılan ve akreplerin şerrinden, burada yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah’a sığınırım.” (Ebû Dâvûd, Cihâd 75)

Hadisi Nasıl Anlamalıyız?

Hz. Peygamber yer yüzüne canlı bir varlıkmış gibi hitap etmektedir. Nitekim Kur’ân-ı Kerîm’de, Nûh tûfanı olayında “Ey yeryüzü suyunu yut, ey gökyüzü sen de suyunu tut” (Hûd sûresi,44) buyurulduğu açıklanmaktadır.

Özellikle bu duanın akşam olup ortalık kararınca yapılması, yolu şaşırma, zorluklarla karşılaşma, iniş çıkışlarda düşüp kalkma, orada bulunan haşerat ve böceklerin saldırısına uğrama gibi hadiselerin daha çok geceleyin vuku bulması sebebiyledir. Arslanların, yılanların ve akreplerin, o civarda yerleşmiş olan kurt, kuş ve cinlerin verebilecekleri zarar ihtimali hiç kuşkusuz geceleri artmaktadır. Tedbir zamanında alınırsa güzeldir. Dua da korunma önlemlerindendir. Onun da zamanlamasına özen göstermek gerekir. Bu hadiste, Hz. Peygamber’in hale uygun bir biçimde ve tam zamanında yani akşam olunca yaptığı bir duayı görmekteyiz.

Ayrıca Bakınız.  İftar Duası

Her ne kadar bab başlığı “bir yerde konakladığı zaman” kaydını taşıyorsa da, hadîs-i şerîf’in ifadesinden, konaklasın konaklamasın Hz. Peygamber’in akşam olunca bu duayı yaptığı anlaşılmaktadır.

Hadisten Öğrendiklerimiz

1. Yolculuk sırasında akşam olunca hadiste geçtiği biçimde dua etmek Hz. Peygamber’in sünnetidir. Bu sünnete uymak yolcular için güven vesilesidir.

2. Hz. Peygamber her zaman ve zemine uygun dua ederdi.

3. Müslümanlar, bulundukları duruma göre Hz. Peygamber’in yapmış olduğu dualarla yahut onlara benzer dualarla Allah’a yönelmeye dikkat etmelidirler.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

YOLA ÇIKARKEN YAPILACAK DUA İLE İLGİLİ HADİSLER

Yola Çıkarken Yapılacak Dua ile İlgili Hadisler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın