Dualar ve Zikirler

Duanın Önemi ve Fazileti Nedir?

Duanın Önemi ve Fazileti Nedir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Duanın Önemi ve Fazileti Nedir? ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Duanın Önemi ve Fazileti Nedir? başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Duanın Önemi ve Fazileti Nedir? ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Duanın önemi ve fazileti nedir? Altı maddede duanın önemi…

Dua, insanda doğuştan var olan bir duygudur. Bu nedenle bütün dinlerde dua mevcuttur. Üstün bir varlığa inanan her insan, yaşamının herhangi bir anında dua gereksinimini hisseder. Çünkü her insan, farklı zamanlarda üstesinden gelemeyeceği bir çok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır.

Böyle anlarda insan, Allah’a sığınma ve O’ndan yardım isteme ihtiyacı hisseder ve dua eder.

Normal zamanlarda dua etmeyen yahut Allah’a inanmayan insanlar bile üstesinden gelemedikleri olaylar karşısında, darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda dua ihtiyacı hissederler. Bu da insanın duaya muhtaç olduğunun delilidir. Yüce Allah, bu durumu Yûnus sûresinin 12. ayetinde şöyle açıklar:

İnsana bir zarar dokunduğu zaman, yan yatarken, otururken veya ayaktayken bize dua eder; zararını kaldırdığımız zaman ise, adeta kendisine dokunan zarardan dolayı bize hiç dua etmemiş gibi davranır. İşte aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle süslü gösterilmiştir.”

Aynı biçimde, Lokman sûresinin 32. ayetinde;

“(Denizde) onları kara gölgeler gibi dalgalar sarıverdiği zaman, dini yalnızca O’na halis kılan gönülden bağlılar olarak Allah’a yalvarırlar. Lakin O, onları kurtarıp karaya çıkarınca, içlerinden bir kısmı orta yolu tutar. Zaten bizim ayetlerimizi nankör gaddarlardan başkası inkâr etmez” buyrulmaktadır.

Bu iki ayetten anlaşılacağı gibi, dua etmek, insanın fıtrî bir özelliğidir. Yine bu ayetlerde Yüce Allah bize, duanın yalnızca sıkıntılı zamanlarda değil, her zaman yapılması gerektiğini de hatırlatmaktadır.

Ayrıca Bakınız.  Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler - Peygamberimizin Nazar Duası Arapça, Türkçe Okunuşu

Dua yaptıktan sonra insan, gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder, isteğinin yerine getirileceği hususunda ümitvâr olur. Bu yönü ile dua, ruhî bunalımlara karşı koruyucu sağlık tedbiri konumundadır.

1. Dua, İlâhî Bir Emirdir

Dua etmek, ayet ve hadislerde övülmüş ve teşvik edilmiştir.

Rabbinize yalvararak ve gizlice dua edin.” (A’râf, 7/55; bk. En’âm, 6/63)

Korkarak ve umarak O’na dua edin.” (A’râf, 7/56)

(Ey Peygamberim!)De ki; duanız / ibadetiniz / imanınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin?” (Furkân, 25/77) Peygamberimiz (s.a.s.);

Ey Allah kulları! Size dua etmenizi tavsiye ederim.” (Hâkim, De’avât, I, 493; Tirmizî, De’avât, 102)

Duayı terk etmek isyandır, günahtır.” (Heysemî, Ed’ıye, 2, No: 17194)

Dua etmekte aciz olmayın, çünkü dua eden hiçbir insan helâk olmaz.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No:871; Hâkim, De’avât, I, 494)

Biriniz dua edip bir şey istediği zaman çok istesin. Çünkü o, Rabbinden istiyor (O’nun nimeti, keremi ve lütfu çok ve boldur).” (İbn Hıbbân,

Ed’ıye, No: 889)

“Biriniz dua ettiği zaman istediğini çok ve büyük istesin. Çünkü Allah’a hiçbir şey büyük ve çok gelmez.” (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 896) buyurmuştur.

Dua eden kimse, Allah ve Peygamberin emrine uymuş, ibadet etmiş, Allah’ı anmış ve sevgisini kazanmış olur. Nitekim Peygamberimiz (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

Allah’ın fazlından isteyin, çünkü Allah kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibadet (dua edip) bir sıkıntının kalkmasını beklemektir.”

(Tirmizî, De’avât, 116)

2. Dua, Bir İbadettir

Peygamberimiz (s.a.s.);

Dua, ibadetin özüdür.” (Tirmizî, De’avât, 1),

En faziletli ibadet, Allah’tan sıkıntıyı kaldırmasını beklemektir.” (Heysemî, Ed’ıye, 7, No: 17202),

Ayrıca Bakınız.  Duanın Kuran'daki Anlamları Nelerdir?

Dua, mahza ibadettir” buyurmuş, sonra Mü’min sûresinin;

Rabbiniz buyurdu ki: ‘Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Bana kulluk etmeğe tenezzül etmeyenler, aşağılık olarak cehenneme gireceklerdir

manasına gelen 60. ayetini okumuştur. (Tirmizî, De’avât, 1; bk. İbn Mâce, Dua; Ebû Davut, Salât, 358; Hâkim, De’avât, I, 491; İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 890)

Sahabeden İbn Abbâs,

En faziletli ibadet duadır” demiş ve yukarıdaki ayeti okumuştur. (Hâkim, De’avât, I, 491)

3. Dua, Allah Katında Çok Değerlidir

Allah katında duadan daha şerefli bir şey yoktur.” (Tirmizî, De’avât, 1; İbn Mâce, Dua, 1) manasına gelen hadis bunun delilidir. Çünkü, dua eden kimse, Allah’ın varlığını, yüceliğini, kudretini ve kullarına yardım eden olduğunu, acziyetini ve Allah’a muhtaç olduğunu kabul ve ikrar etmiş olur.

4. Dua, Rahmet Kapılarını Açan Bir Anahtardır

Dua, rahmet (kapılarını açan) bir anahtardır” (Süyûtî, I, 486) manasına gelen hadis, dua eden kimsenin Allah’ın merhametine mazhar bulunacağını ifade etmektedir.

İnsan, içinden gelerek “Rabbim! Allah’ım! Nimetlerini ihsan eyle, affeyle, yardım eyle, musibetlerden koru” ve benzeri dilek ve isteklerini Allah’a arz ettiği zaman, Allah, rahmet kapılarını kuluna açar, ona yardım eder.

5. Allah, Dua Etmeyene Kızar

Kim Allah’a dua etmezse, Allah ona gazap eder.” (İbn Hıbbân, Zikir ve Dua, No: 890; Hâkim, De’avât, I, 491; Tirmizî, De’avât, 2; İbn Mâce, Dua, 1) manasına gelen hadis, bu gerçeği ifade etmektedir. Çünkü dua etmeyen insan; hem Allah ve Peygamberin “dua edin” emrine uymamış, hem de büyüklenmiş, kendisini müstağnî görmüş demektir. Bu durum, “kulluk” ile bağdaşmaz ve Allah’ın gazabını celbeder.

Ayrıca Bakınız.  En Faziletli Zikirler

6. Dua, Mü’minin Manevî Silahıdır

Dua, mü’minin silahıdır, dinin direğidir, göklerin ve yerin nurudur.” (Hâkim, De’avât, No: 1812; Heysemî, Ed’ıye, 5, No: 17198) manasına gelen hadis, duanın mü’mini birtakım sıkıntı, kaza ve belalardan koruyacağını ifade etmektedir. Buradaki “silah” izâfî anlamdadır. İnsan “silah” ile düşman saldırılarına karşı kendini korur. Hadiste dua da silaha benzetilmiştir. Çünkü insan dua ederek Allah’tan kendisini görünür görünmez kazalardan, belalardan ve âfetlerden muhafaza edilmesinı ister. Eğer şartlarına uygun ve ihlâs ile dua edebilirse, Allah onu korur. Böylelikle dua, mü’minin manevî silahı olur.

Dua etmemizi emreden yüce Rabbimizin, Kur’ân’ın ilk sûresinde bize nasıl dua edeceğimizi bildirmesi, duanın önemini ortaya koymaktadır:

Bizi sırat-ı müstakime / doğru yola ilet.” (Fâtiha, 1/6)

İnsanın yaşamındaki en kıymetli an, yüce Allah’a yöneldiği ve O’nunla baş başa kaldığı zaman dilimidir. Allah ile baş başa kalmanın en güzel vasıtası ise duadır. Dua eden insan, bütün varlığı ile Allah’a yönelir ve O’ndan istek ve dilekte bulunur.

Ayet ve hadislerde her konu ile alakalı onlarca dua emsallarinin bulunması, duanın dindeki yerini ve önemini ifade eder.

DUA NEDİR? DUANIN ÖNEMİ NEDİR?

Dua Nedir? Duanın Önemi Nedir?

DUA İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Dua Nedir? Duanın Önemi Nedir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın