Bilgi Kervanı

Kaç Mezhep Vardır Ve İsimleri Nelerdir? Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Kaç Mezhep Vardır Ve İsimleri Nelerdir? Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir?, Sureler ve ayetler bölümümüzde bu kez Kaç Mezhep Vardır Ve İsimleri Nelerdir? Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir? başlığı altında bilgiler vermeye çalıştık, Kaç Mezhep Vardır Ve İsimleri Nelerdir? Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir? ile alakalı tüm detaylar yazımızda..

Kaç Mezhep Vardır Ve İsimleri Nelerdir? Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Al-i İmran Suresinin 103. ayetinde tüm Müslümanların İslam’ın ipine sımsıkı tutunması ve fırkalara bölünmemesi emredilir. Buna karşın şimdilerde itikat yönünden görüş birliğine varamamış bir çok mezhep bulunmaktadır. 

Kaç Mezhep Vardır ve İsimleri Nelerdir? 

İslam’da dört büyük mezhep mevcuttur. Bu mezheplerin isimleri sırasıyla şöyledir: 

 1- Hanefi Mezhebi 

 2- Şii Mezhebi 

 3- Hanbeli Mezhebi 

 4- Maliki Mezhebi 

 Mezhepler Arasındaki Farklar Nelerdir? 

 1- Şafii Mezhebi: 

 767 senesinde İmam Şafi aracılığıyla kurulan mezheptir. Şafi mezhebinin diğer mezheplerden en büyük farkı altın ve gümüşün hem erkeklere hem de kadınlara haram kılınmasıdır. Kuran’ı Kerimde altın ve gümüşü haram kılan ayetler olmamasına rağmen, İmam Şafii, içtihat yoluyla bu tür takıların tüm Müslümanlara haram olduğu sonucuna ulaşmıştır. 

 Bu mezhebe göre mümin erkek ve kadınlar, Hz. Muhammed’in izinden gitmeli ve gösterişten uzak durmalıdır. 

 Şafi mezhebine göre hayvanlara dokunmak abdesti bozar. Bunun yanında köpeği mekruh bir hayvan olarak gören bu mezhebe göre, köpeğe dokunmak haramdır. Köpeğin ayak bastığı yerler ve dokunduğu eşyalar altı kez suyla bir kez toprakla olmak üzere toplam yedi kere yıkanmalıdır. 

 2- Maliki Mezhebi: 

 Daha çok Fas ve Cezayir’de etkili olan Maliki Mezhebi, 8. yüzyılda İmam Maliki aracılığıyla kuruldu. Bu mezhebe göre de köpek neces bir hayvandır. 

 3- Hanbeli Mezhebi: 

Ayrıca Bakınız.  Gerçek Dostluk ile İlgili Hikaye

 Ahmet Bin Hanbel aracılığıyla kurulan Hanbeli mezhebi, fıkıhtaki ”içtihat’ yöntemini reddeder. Hanbeli’ye göre mevcut poblemlerin tamamı ayetlere ve hadislere bakarak çözülebilir. 

 Not: İslam’da en etkili mezheplerden bir diğeride Şii mezhebidir. Bu mezhebin itikadına göre Hz. Muhammed’in vefatından sonra Hz. Ali halife olmalıydı. Hz. Ömer ve Hz. Osman’ın halifeliğini kabul etmeyen Şiiler’in büyük çoğunluğu İran ve Afganistan’da yaşamaktadır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın