Dualar ve Zikirler

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) Çocuk Sahibi Olmak İçin Okuduğu Dua

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) Çocuk Sahibi Olmak İçin Okuduğu Dua

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Zekeriya’nın (a.s.) Çocuk Sahibi Olmak İçin Okuduğu Dua ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Zekeriya’nın (a.s.) Çocuk Sahibi Olmak İçin Okuduğu Dua başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz.

Hz. Zekeriya’nın (a.s.) hayırlı bir çocuk sahibi olmak için okuduğu dua.

Hz. Zekeriya, İsa ve Yahya Aleyhisselâm aynı dönemin peygamberleridir. Bunların soyları da Dâvud ve Yakup Aleyhisselâm aracılığı ile Hz. İbrahim’e dayanır. Hz. İsa’ya İncil verildiği ve bağımsız bir din getirdiği için daha ünlü olmuştur.

Zekeriya Aleyhisselâm’ın karısı Işa, Hz. Meryem’in teyzesi idi. Bundan dolayı, Mescid-i Aksa hizmetine adanan Hz. Meryem’in maişeti ile ilgilenme işi devrin peygamberi Zekeriya Aleyhisselâm’a verilmişti.

ZEKERİYA ALEYHİSSELAM’IN EVLAT DUASI

Zekeriya Aleyhisselâm Hz. Meryem’e Cenâb-ı Hakk’ın ve Meleklerin bazı ikramlarını görünce, herşeye gücü yeten yüce Allâh’ın dilerse kısır ve yaşlı olan eşine bir çocuk verebileceğini düşündü. Yüce Rabbinden şöyle istekte bulundu:

“Ey Rabbim! Kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Sana yaptığım dua aracılığıyla önceden hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver. Ki, bana vâris olsun; Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl.”[1]

Zekeriya Aleyhisselâm’ın duası kabul olundu ve melekler, mihrapta namaz kılmaya durduğu sırada Yahya adlı bir çocuğu müjdelediler. Üstelik bu çocuğun, toplumun efendisi, nefsine hâkim ve salih bir peygamber bulunacağını da açıkladıler.[2] Zekeriya Aleyhisselâm bu müjde karşısında şaşırdı ve şöyle dedi: “Rabbim! Karım kısır, ben de son derece yaşlı iken nasıl oğlum olabilir?”[3]

Ayrıca Bakınız.  Kabul Olan Dualar

Rivayete göre çocuk müjdelendiği tarihte Hz. Zekeriya yüz yirmi, eşi ise doksan sekiz yaşlarında idi. Başka bir rivayette, dua ile çocuğun müjdelendiği tarih içinde kırk yıl geçtiği açıklanmıştır.[4]

Hz. Zekeriya müjde üzerine[5] bunu pekiştirecek bir belirti verilmesini istedi.[6] Allahu Teâlâ çocuğun doğacağının bir belirtisi olarak üç gün süreyle insanlarla işaretten başka bir biçimde konuşmamasını ve sabah-akşam Rabbini zikredip hamdetmesini açıkladı.[7]

Bu bir çeşit susma orucu olup, bazı bilginler, bunun; üç gün oruca niyet edip, bu süre içinde Allâh’ı zikir ve tesbih dışında bir söz söylememek ve zaruret halinde de, insanlarla işaret yoluyla anlaşmak şeklinde uygulanabileceğini söylemişlerdir.

Kimi bilginler, susma orucunun Hz. Peygamber’den nakledilen “Geceye kadar bir gün süreli susma yoktur.[8] hadisi ile neshedildiğini öne sürmüşse de, çoğunluk bunun neshedilmediği kanaatindedir.[9] Lakin “susma” kendi başına bir ibadet olmadığı için, bu hususta yapılacak bir adak da geçerli bulunmaz. Belki çok mühim bir sıkıntının aşılması için oruçla birlikte, sürekli olarak olarak ibâdet, taat, tesbih ve zikir halinde Yüce Allâh’ın yardımı istenir. O, dilediği kimselere ve dilediği zaman yardım eder.

Dipnotlar:

[1] Meryem, 19/4, 5, 6; bk. Âl-i İmrân, 3/38; Enbiyâ, 21/89. [2] Âl-i İmrân, 3/39; bk. Meryem, 19/7. [3] Meryem, 19/8. [4] Kurtubî, age, IV, 51. [5] bk. Meryem, 19/9; Enbiyâ, 21/90. [6] Meryem, 19/10. [7] Âl-i İmrân, 3/41. [8] Kurtubî, age IV, 53. [9] Kurtubî, age, IV, 51.

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

HZ. ZEKERİYA KİMDİR? HZ. ZEKERİYA HAYATI

Hz. Zekeriya Kimdir? Hz. Zekeriya Hayatı

ZEKERİYA PEYGAMBERİN DUASI

Hz. Zekeriya Kimdir? Hz. Zekeriya Hayatı

HZ. ZEKERİYA, HZ. YAHYA VE HZ. İSA (A.S.) İLE İLGİLİ HADİSLER

Hz. Zekeriya Kimdir? Hz. Zekeriya Hayatı

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Yasin Suresinin Son İki Ayetinin Anlamı Nedir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın