Dualar ve Zikirler

Duanın İnsan Hayatına Tesiri

Duanın İnsan Hayatına Tesiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Duanın İnsan Hayatına Tesiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Duanın İnsan Hayatına Tesiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz.

Duanın insan yaşamına maddi ve manevi etkisi nedir? İşte duanın yaşamımıza 5 mühim etkisi…

Dua; mü’minin kendini Allah’a yaklaştırmak için yaptığı bir çaba, psikolojik bir rahatlık, huzur ve mutluluk kaynağıdır.

Dua; mü’minin Rabbi ile irtibatını sağlar, Allah’a olan inancını ve güvenini pekiştirir, sıkıntılı ve darlık zamanlarında bir ümit ve sığınak olur, insanı yalnızlık hissinden kurtarır.

Dua; maddî hastalıklara zemin hazırlayan stres, sıkıntı ve dertleri yok eder, psikolojik ve ruhsal hastalıklara ilaç olur, maddî hastalıkların iyileşmesini hızlandırır.

Dua; insanı görünür görünmez kaza, bela ve musibetlerden korur, insanın hayır ve hasenat yapmasına vesile olur, alçak gönüllü olmasını sağlar, insana kulluğu hatırlatır ve onu yüce Allah’ın gazabından korur.

Dua; insanın yalnızlığını giderir, insana dert ortağı olur. İnsan fakat gücünün yettiği işleri yapabilir ve sıkıntıların üstesinden gelebilir, fakat gücünü aşan konularda zorlanır. Bu zorluk insana acziyetini, kulluğunu ve Rabbini hatırlatır, O’ndan yardım istemeye yöneltir.

Zorlukları yenme ve işlerde başarılı olmanın yolu duadan geçer. Pek çok insanın başarısının arkasında ağzı dualı bireylerin / anne-babanın hayır duası mevcuttur. Birçok sıkıntı ve başarısızlığın arkasında eziyet ve mazlumun bedduası mevcuttur.

Dünya nüfusunun yoğunluğuna rağmen bir çok insan, yalnızlıktan şikayet eder. Fertler içindeki iletişim zayıflığı, sevgi yetersizliği, komşuluk ve arkadaşlık bağlarının kaybolması sebebiyle insanlar, birbirlerine yabancılaşmıştır. “Ferdîleşme” olarak adlandırılan bu olgu, bireylerin hayata bakışlarını olumsuz etkiler. Böylelikle insan, kalabalıklar içinde yalnızlık çeken bir varlık konumuna düşer. Bu nedenlerle stres, gerilim, sıkıntı ve yalnızlığın sonucu “depresif” hasta sayısı her geçen gün artmaktadır. Endişe, güvensizlik, trafik sıkışıklığı, ulaşım zorluğu, iş yaşamındaki rekabet, gelecek ile ilgiliki belirsizlik ve geçimsizlik gibi olgu ve endişelar, birinin ruh hâlini negatif yönde etkilemektedir. Bu tür bunalım ve çıkmaza giren bir kısım insanlar, olumsuz eylem ve davranışlara, sakinleştirici ve uyuşturucu maddelere yönelmektedir. İşte bu gibi durumlarda insandaki Allah ve ahiret inancı ön plana çıkar; sabır, irade, azim, çalışma, tevekkül ve dua gibi dinî değerler, insanları zorluklara karşı motive eder, psikolojik rahatlama sağlar, yalnızlık hissini yok eder, manevî güç verir.

Ayrıca Bakınız.  Oruç Açarken Okunacak Dua

Dua; mü’minler için manevî bir sığınaktır, yardım, moral ve güç tazeleme kapısıdır. Bu itibarla dua, müslümanın yaşamının ayrılmaz bir parçasıdır, gecesinde ve gündüzünde, evinde ve iş yerinde gönlü ve dili hep duadadır müslümanın. Duası kabul olan kullar arasına girebilirse insan, dünya ve ahiret mutluluğuna ermiş demektir.

Sahabeden Hz. Enes’in açıkladığine göre; “Dua eden mü’minin en az üç kazanımı olur: İstediği hemen verilir yahut günahı bağışlanır yahut sevabı ahirete bırakılır.”(Abdürrazzâk, Dua, No: 19649)

Peygamberimiz (s.a.s.) de şöyle buyurmuştur:

Dua eden bir mü’minin; günah olan bir şeyi istemedikçe yahut akrabalık ilişkisini kesmek için dua etmedikçe, Allah ya onun duasını kabul eder yahut ondan duası nispetinde bir kötülüğü uzaklaştırır yahut onun duası kadar günahlarını siler. (Abdürrazzâk, Dua, 18650)

DUANIN USUL VE ADABI NEDİR?

Duanın Usul ve Adabı Nedir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın