İman

Hz. Havva’nın (a.s.) Yaratılışı

Hz. Havva’nın (a.s.) Yaratılışı

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Hz. Havva’nın (a.s.) Yaratılışı ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Hz. Havva’nın (a.s.) Yaratılışı başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Hz. Havva’nın (a.s.) Yaratılışı ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

İlk yaratılan kadın kimdir? Hz. Havva (a.s.) nasıl yaratıldı? Hz. Havva’nın (a.s.) yaratılışı ile alakalı ayet ve hadis-i şerifler.

Yeryüzünde ilk kadın, Hz. Âdem’in eşi ve insanlık aleminin anası olan Hz. Havva’nın yaratılışı ile alakalı çeşitli rivayetler mevcuttur. Kur’ân-ı Kerîm’de, onun Hz. Âdem’den yahut Âdem Aleyhisselâm ile aynı maddeden yaratıldığına şöyle işaret edilmiştir:

“Sizi bir tek nefisten yaratan ve gönlünün huzura kavuşacağı eşini de ondan var eden Allah’tır,”[1]

“Ey İnsanlar! Sizi tek nefisten yaratan, ondan eşini var eden ve her ikisinden birden fazla erkek ve kadın türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının.”[2]

Bu âyetlere göre Hz. Havva, Âdem’den sonra ve onunla aynı maddeden yaratılmıştır. Bazı bilginler “… ve eşini de ondan var eden Allah’tır” âyetine dayanarak, Havva’nın Hz. Âdem’den, Âdem’in vücudunun bir uzvundan yaratıldığını öne sürmüşlerdir. Nitekim bu anlamı destekleyen bazı hadisler de nakledilmiştir.

Ebû Hüreyre (r.a.), Hz. Peygamber’in şöyle buyurduğunu bildirmiştir: “Kadınlara iyi davranın, çünkü kadın kaburga kemiğinden yaratılmıştır. Kaburga kemiğinin en eğri kısmı üst tarafıdır. Onu doğrultmaya kalkarsan kırarsın, kendi haline bırakırsan sürekli olarak olarak eğri kalır. O halde kadınlara karşı iyi davranın.” [3]

İblis’in Allâh’a isyan edip, cennetten çıkarılışından sonra, Âdem (a.s.) Cennet’e yerleştirilir. Kendisi ile teselli bulunacağı bir eşi olmaksızın yalnız başına bir süre dolaşır. Bir ara uykuveyalıp uyanınca baş ucunda, kendi türünden bir canlı görür. “Sen kimsin?” diye sorar ve “Bir kadın” cevabını alır. Daha sonra, kadına yaratılış nedenini sorar. Kadın; “Benimle teselli bulman için yaratıldım” der. Bunun yanı sıra, yanlarına gelen melekler, kadının kim olduğunu sorarlar. Hz. Âdem, onun “Havva” olduğunu ve canlı bir şeyden yaratıldığı için, kadına bu adı verdiğini söyler.[4]

Ayrıca Bakınız.  Allah'ın Nûru Nedir?

HZ. HAVVA’NIN (A.S.) YARATILMA NEDENİ

Kur’ân-ı Kerîm’de, Hz. Havva’nın yaratılma nedeni “Âdem’e hayat arkadaşı olması ve onunla huzur bulması” olarak belirtilir.[5] Bu duruma göre, yine insan türünden, Âdem’in yadırgamayacağı, yakınlık ve ünsiyet duyacağı, birlikte yaşayıp, kuvvetlikleri birlikte göğüsleyeceği ve belki en mühimsi de kıyamete kadar gelecek insan neslinin, ilk annesi olacak bir kadın yaratılmıştı.

Dipnotlar:

[1] A’râf, 7/189. [2] Nisâ, 4/1. [3] Buhârî, Enbiyâ, 1, Nikâh, 80; Müslim, Radâ, 60; İbn Mâce, Tahâre, 77; Dârîmî, Nikâh, 35; Ahmed b. Hanbel. V, 8. [4] İbn Kesir, Muhtasar Tefsîr, İhtisar ve Tahk. M. Alî es-Sâbûnî, 7. baskı, Beyrut 1402/1981, I, 112 vd. [5] bk. A’râf, 7/189; Elmalılı, age IV. 180-181.

Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

İSLAM’A GÖRE İLK İNSANIN YARATILIŞI

İslam’a Göre İlk İnsanın Yaratılışı

HZ. HAVVA (A.S.) NASIL YARATILDI?

İslam’a Göre İlk İnsanın Yaratılışı

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın