Kuran-ı Kerim

Enfâl Suresi 17. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Enfâl Suresi 17. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Enfâl Suresi 17. ayeti ne anlatıyor? Enfâl Suresi 17. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Enfâl Suresi 17. Ayetinin Arapçası:

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْۖ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰىۚ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِن۪ينَ مِنْهُ بَلَٓاءً حَسَنًاۜ اِنَّ اللّٰهَ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ

Enfâl Suresi 17. Ayetinin Meali (Anlamı):

Onları savaşta siz kendi kuvvetinizle öldürmediniz; onları Allah öldürdü. Rasûlüm! Düşmana bir avuç toprak attığın zaman da sen atmadın; Allah attı. Allah, mü’minleri böylece neticesi güzel bitecek bir imtihana tâbi tuttu. Şüphesiz ki Allah, hakkiyle işiten, kemâliyle bilendir.

Enfâl Suresi 17. Ayetinin Tefsiri:

Bu
âyetlerin iniş sebebiyle alakalı rivayetlerin iki tanesi şöyledir:

 
Allah Resûlü (s.a.s.) Bedir savaşı günü eline bir avuç kum alıp
müşriklere doğru attı ve: “Yüzler
çirkinleşsin!”
buyurdu. Atılan kum
taneleri orada bulunan bütün müşriklerin
gözlerine doldu. Nitekim müşriklerden hadiseyi bizzat yaşayan Hakîm b. Hizâm şöyle anlatıyor: “Bedir günü gökten yere doğru gelen bir
ses işittik. Sanki bir taşa çarpan kum
sesiydi. Meğer Allah Resûlü o kumu atmış
ve biz bozguna uğramıştık. İşte “Düşmana
bir avuç toprak attığın zaman da sen atmadın; Allah attı”
(Enfâl 8/17) âyeti
bundan bahseder. (Vâhidî, Esbâbu’n-nüzûl, s. 237)

 
Bedir savaşı dönüşü ashâb-ı kirâm, bu savaşta yaptıklarını
anlatıp: “Ben filân filânı öldürdüm, ben şöyle şöyle yaptım” gibi konuşmalarla
birbirlerine karşı övünmeye başladılar. Bu nedenle, öldürenin de, her şeyi
takdir edenin de Allah Teâlâ olduğunu, kulun ise bu işlere yalnız kastı ve
kesbi ile katıldığını bildirmek üzere bu âyet-i kerîme nâzil oldu. (Kurtubî, el-Câmi‘,
VII, 384)

Bedir
savaşında tecellî eden zafer, ganimet ve Hakk’ın delillerini görmek gibi
durumlar, Allah Teâlâ’nın mü’minlere hususi ikramları olmuştur. Âdetâ savaşın
bütün ilâhî planları, mü’minleri en külfetsiz yoldan zafere eriştirmek, kâfirlerin
tuzaklarını zayıflatıp, hilelerini boşa çıkarmak üzere yapılmıştır. Bu nedenle
müşriklere hitaben buyuluyor ki:

Enfâl Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Yunus Suresi 24. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Enfâl Suresi 17. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın