Kuran-ı Kerim

En’âm Suresi 62. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

En’âm Suresi 62. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

En’âm Suresi 62. ayeti ne anlatıyor? En’âm Suresi 62. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

En’âm Suresi 62. Ayetinin Arapçası:

ثُمَّ رُدُّٓوا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰيهُمُ الْحَقِّۜ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَاسِب۪ينَ

En’âm Suresi 62. Ayetinin Meali (Anlamı):

Sonra alınan o canlar gerçek sahipleri olan Allah’ın huzuruna getirilirler. İyi bilin ki, bütün hüküm ve tasarruf yetkisi yalnız O’na aittir ve O hiç geciktirmeden, en hızlı bir biçimde hesap görendir.

En’âm Suresi 62. Ayetinin Tefsiri:

Allah
Teâlâ kulların üzerinde tek hakimdir. Mutlak ve kesin bir kudret sahibidir.
Onların işlerinde yegane tasarruf sahibi yalnızca O’dur. Onlarla alakalı yaratma,
hayat verme, öldürme, sevap yahut azap verme gibi şeyleri dilediği gibi yalnız O
yapar. Allah kullar üzerine, bir taraftan onları çeşitli afet ve belâlardan
koruyan, diğer taraftan da yaptıkları her türlü amellerini kaydeden melekler
gönderir. Nitekim bu mevzua bulunduran diğer âyet-i kerîmelerde şöyle buyrulur:

“Her bir insanın önünde ve arkasında Allah’ın emriyle onu kayıt ve
koruma altına alan takipçi melekler mevcuttur.”
(Ra‘d 13/11)

“Oysa yanıbaşınızda sizi sürekli olarak gözetleyenler var; her söz ve
davranışınızı kayda geçiren tertemiz, şerefli melekler. Yaptığınız her şeyi
bilirler.”
(İnfitar 82/10-12)

“İnsanın yanında onu gözetleyip duran ve ağzından çıkan her bir
sözü anında kaydeden bir melek mevcuttur.”
(Kâf 50/18)

Yaratılan
her insanın sınırlı bir ömrü mevcuttur ve mutlaka ölümü tadacaktır. Ona ölüm
geldiği zaman, koruyucu melekler ondan elini çeker, Azrâil ve emrindeki
melekler gelir ve ölecek birinin canını alırlar. Ne koruyucu, ne amelleri
kaydedici ne de can alıcı melekler zerre kadar bir ihmal göstermez,
vazifelerini tam yapar ve Allah’ın emrini geciktirmeden ifa ederler. Aldıkları
canları Mevlâları yani gerçek sahip ve efendileri olan Allah’ın huzuruna
getirirler. Bu noktada bireylerin dünya çapında Mevlâ diye tanıdıkları, taptıkları,
yalvardıkları şeylerin gerçek Mevlâ olmadıkları görülmektedir. Şimdi sahte Mevlâların,
putların hepsi yok olmuş ve gerçek Mevlâ’nın huzurunda durmuşlardır. Allah,
onlar ile ilgili en doğru hükmü verecek ve amellerine göre hesaplarını en süratli
bir biçimde görecektir.

Yüce
Rabbimiz, kalplerimizi her şeyden koparıp yalnızca kendi zâtına bağlamamız için
fiil ve tecellilerini açıklamaya şöyle devam etmekte:

En’âm Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Enfâl Suresi 27. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

En’âm Suresi 62. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın