Dualar ve Zikirler

Dua Konuları Nelerdir? – İnsan Hangi Konularda Dua Edebilir?

Dua Konuları Nelerdir? – İnsan Hangi Konularda Dua Edebilir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Dua Konuları Nelerdir? – İnsan Hangi Konularda Dua Edebilir? ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Dua Konuları Nelerdir? – İnsan Hangi Konularda Dua Edebilir? başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Dua Konuları Nelerdir? – İnsan Hangi Konularda Dua Edebilir? ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Dua konuları nelerdir? İnsan hangi konularda dua edebilir? Başka bir ifade ile her alanda dua edebilir miyiz?

İnsan hangi konularda dua edebilir? Başka bir ifade ile her alanda dua edebilir miyiz? Kur’ân’a ve hadislere incelediğimizde dua konularını şöyle sıralayabiliriz:

    İman ve hidayet üzere kalma, hayır ve sâlih ameller işleyebilme isteği.

Meselâ Peygamberimiz (s.a.s.); “Kalbimi dinin ve itaatin üzerine sabit kıl, Senden hidayet ve takva isterim, ahlâkımı güzelleştir” diye dua et-

miştir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 900; Tirmizî, De’avât, 30)

    Dünya ve ahiret ile alakalı maddî ve manevî nimetler, beden ve ruh sağlığı, dünya ve ahiret mutluluğu, kişisel ve sosyal güvenlik isteme.

Meselâ Peygamberimiz (s.a.s.); Allah’tan cenneti, bildiği ve bilmediği her türlü hayrı, dünya ve ahirette iyilik, güzellik ve nimetler vermesini

istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 868-869, 886)

    İşlenen günahların affını isteme.

Meselâ Peygamberimiz (s.a.s.); yüce Allah’tan gizli ve aşikâr, kasıtlı yahut kasıtsız, bilerek yahut bilmeyerek yaptığı hata ve günahlarının bağışlanması için dua etmiştir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 899, 901, 928, 954–958)

    Dünyada borç, darlık, güçsüzlük, sıkıntı ve üzüntü gibi her türlü musibetlerden, istenmeyen durumlarla karşılaşmaktan, şeytanın düş-manlığı, nefsânî arzular, kin ve hasetten korunma isteği,

Meselâ Peygamberimiz (s.a.s.); bildiği ve bilmediği bütün şerlerden, ölüm ve hayat fitnesinden, cimrilikten, korkaklıktan, yoksullik ve zilletten, açlıktan ve hainlikten, zulmetmekten ve zulme uğramaktan, acizlikten ve tembellikten, bela ve kazalardan, düşmanın istilasından ve zarar vermesinden, hastalıklardan ve aklın zayi olmasından, katı kalplilikten, hüsrandan, küfür, nifak, riya ve gösterişten Allah’a sığınmıştır. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 869, İstiâze, 999-1003, 1009-1010, 1016-1030)

    Ahirette cehennem ve azabından korunma isteği.

Meselâ Peygamberimiz (s.a.s.); “Kabir ve cehennem azabından Allah’a sığınırım” (İbn Hıbbân, İstiaze, No: 999) diye dua etmiştir.

İnsan, meşru olan her hususta, maddî ve manevî, dünyevî ve uhrevî her hususta dua edebilir. Nitekim Peygamberimiz;

Sizden herkes, gereksinimlerinin tamamını Rabb’inden istesin, hatta kopan ayakkabı bağına varıncaya kadar istesin (Ebû Ya’lâ, Zikir ve Dua, No:1089; Tirmizî, De’avât,137) buyurmuştur.

Peygamberimiz (s.a.s.);

Allah’ım! Bütün işlerde akıbetimizi güzel eyle ve bizi dünya çapında rezil olmaktan koru (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 949) diye dua ederek bize örneklik etmiş ve Allah’tan istenen şeylerin en hayırlısının dünya ve ahirette af ve afiyet istemek olduğunu bildirmiştir:

Bir sahâbî Hz. Peygambere gelmiş ve ‘Ey Allah’ın elçisi! En faziletli dua hangisidir?’ diye sormuş, Hz. Peygamber de; ‘Dünya ve ahirette Allah’tan âfiyet (sağlık, huzur, güven), af ve bağış iste’ buyurmuştur. İkinci gün gelip, ‘Ey Allah’ın elçisi! En faziletli dua hangisidir?’ diye sormuş, Hz. Peygamber aynı cevabı vermiştir. Üçüncü gün gelip, ‘Ey Allah’ın elçisi! En faziletli dua hangisidir?’ diye sormuş, Hz. Peygamber yine aynı cevabı vermiş ve ‘dünya çapında sana âfiyet verilir, aynı biçimde ahirette de âfiyet verilirse, kurtuluşa erersin’ buyurmuştur.” (Tirmizî, De’avât, 89)

Peygamberimizin hadislerinde yaşamın doğum, ölüm ve yolculuk gibi mühim hadiseleri; ibadet, yeme, içme, giyinme, yatma, uyuma, uyanma, evden çıkma, bir nimet ve musibet görme gibi tabiî olaylar ve günlük hayat dua konusu edilmiştir.

Dînen haram, yasak ve günah olan konularda dua edilmez. (bk. İbn Ebî Şeybe, Dua, 132, No: 29811)

DUA NASIL YAPILMALI?

Dua Nasıl Yapılmalı?

KİMLERİN DUASI KABUL OLUR?

Dua Nasıl Yapılmalı?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Amenerrasulü anlamı ne demek? Amenerrasulü meali, fazileti (Türkçe ve Arapça)

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın