İslam

Rüku Ne Demektir? Rükuda Ne Okunur?

Rüku Ne Demektir? Rükuda Ne Okunur?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Namaz ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Namaz başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Namaz ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Rüku nedir? Rükuda iken ne denir? Namazda rüku farz mıdır? Kısa olarak namazda rüku nedir?

Namazın ana unsurlarından olan rükû, kıraatten sonra, öne eğilerek, baş ve sırt düz olacak biçimde eller diz kapaklarının üstüne konularak yapılır. Özrü yüzünden eğilemeyen kişi, rukûu gücünün yettiği kadar yapar.

RÜKU İLE İLGİLİ AYETLER

Kur’ân’da rukû ve secde etmeyi emreden çeşitli âyetler mevcuttur. Bunların kimilerinde “parça zikredilerek bütünü kastetme” yoluyla namaz ibadeti kastedilir.[1]

Hz. Peygamber, namazını kötü bir biçimde kılmakta olan bedevîye“Sonra uzuvların sâkin olacak biçimde rükû yap, sonra uzuvların sâkin olacak biçimde secde yap.” buyurmuştur.[2]

RÜKUDA NE DENİR?

Rukûda üç kere, “sübhâne Rabb’iye’l-azîm (Yüce olan Rabb’imin adını tesbih ve tenzih ederim.)” demek sünnettir. Çünkü, “O yüce olan Rabb’inin adını tesbih et” âyeti inince, Allâh’ın elçisi,“Siz rukûunuzda bunu söyleyiniz.”buyurmuştur.[3]

İmama rükûda iken yetişen kimse, ayakta tekbir alır, sonra rükûa varır. Bu bir tekbirle hem iftitah, hem de rükû tekbirini almış olur.

Dipnotlar:

[1] bk. Hac, 22/77; Âl-i İmrân, 3/43. [2] Buhârî, Ezân, 95, 122; Müslim, Salât, 45; Ebû Dâvûd, Salât, 164; Tirmizî, Mevâkît, 110. [3] bk. Vâkıa, 56/96; Ebû Dâvûd, Salât, 147; İbn Mâce, İkâmet, 20.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları, Erkam Yayınları

NAMAZIN RÜKÜNLERİ

Namazın Rükünleri

NAMAZDA RÜKÛ NEDİR?

Namazın Rükünleri

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Kıyam Ne Demektir?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın