Bilgi Kervanı

Nebiler ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler

Nebiler ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Nebiler ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Nebiler ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Nebiler ve Şehitlerin Gıpta Edeceği Kimseler ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Kıyamet gününde Allah katındaki makamlarından dolayı nebiler ve şehitlerin imrenerek bakacakları bireyler.

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki:

Velîlerde, Hakk aracılığıyla ihsan edilmiş öyle bir kudret mevcuttur ki, onlar atılmış, yaydan çıkmış oku yoldan geri çevirirler.”

“Bir velî, bir hadisenin meydana gelmesinden huzursuz olursa, o hadiseyi meydana getiren neden kapısını, Hakk’ın kudret eliyle kapar.” (c.1, 1669-1670)

VELİLERİN HAK KATINDAKİ KIYMETİ

Hak dostlarının Cenâb-ı Hakk’ın katında sâhip bulunduğu kıymet ve mazhariyet, bir hadîs-i kudsîde şöyle ifâde buyrulur:

“Her kim benim velî bir kuluma düşmanlık ederse, ben ona karşı harb îlân ederim. Kulum, kendisine emrettiğim farzlardan daha tatlı her­han­gi bir şeyle Bana yakınlık sağlayamaz. Kulum Bana (farzlara ilâveten işlediği) nâfile ibâdet­lerle de durmadan yaklaşır; nihâyet Ben onu severim. Kulumu sevince de Ben onun (âdeta) konuşan lisânı, akleden kalbi, işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Ben’den ne isterse mutlaka veririm, yardım istediğinde yardım ederim, bana sığınırsa onu korurum…” (Buhârî, Rikâk, 38; Heysemî, Mecmau’z-Zevâid, II, 248)

PEYGAMBER VE ŞEHİTLERİN İMRENEREK BAKACAĞI KİŞİLER

Diğer bir hadîs-i şerîfte, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- şöyle buyurmuştur:

“Allâh’ın kullarından birtakım insanlar mevcuttur ki, nebî değildirler, şehît de değildirler, fakat kıyâmet gününde Allâh katındaki makamlarından dolayı onlara nebîler ve şehîtler imrenerek bakacaklardır.”

Ashâb-ı kirâm:

“–Bunlar kimlerdir ve ne gibi hayırlı ameller yapmışlardır? Bize bildir de biz de onlara sevgi ve yakınlık gösterelim, yâ Resûlallâh!” dediler.

Ayrıca Bakınız.  Oruç ne zaman bitiyor? Ramazanın kaçıncı günü bugün?

Resûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-:

“Bunlar öyle bir kavimdir ki, aralarında ne akrabâlık, ne de ticâret ve iş münâsebeti olmaksızın, sırf Allâh rızâsı için birbirlerini severler. Vallâhi yüzleri bir nûrdur ve kendileri de nûrdan birer minber üzerindedirler. İnsanlar korktukları zaman bunlar korkmazlar, insanlar mahzûn oldukları zaman bunlar hüzünlenmezler buyurdu ve peşinden şu âyeti okudu:

“Bilesiniz ki, Allâh’ın dostlarına korku yoktur; onlar üzülmeyecekler de. Onlar ki Allâh’a îmân etmişlerdir ve hep takvâ ile (de) korunur dururlar. Onlara dünya yaşamında da, âhiret yaşamında da müjdeler mevcuttur. Allâh’ın kelimelerinde değişiklik yoktur. İşte bu, en büyük kurtuluştur.” (Yûnus, 62-64) (Hâkim, Müstedrek, IV, 170)

Hazret-i Mevlânâ yukarıdaki mısralarını diğer mısraları ile şöyle tefsir eder:

“Allâh; nebîleri ve velîleri âlemlere rahmet olarak dünyaya göndermiştir. Bundan dolayı halka bıkmadan, usanmadan nasihatte bulunurlar. Bu nasihatleri dinlemeyip kabul etmeyenler için de; “Yâ Rabbi! Sen bunlara acı, rah­met kapısını bunlara kapatma!” diye yalvarırlar.

Sen aklını başına al da, velîlerin öğütlerini canla başla dinle! Dinle de, üzüntüden, korkudan kurtul, mânevî rahata kavuş, eminliğe eriş!

Fırsatı kaçırmadan ve tereddüde düşmeden, bu fânî âlemin aldatmacala­rından sıyrılmış, ken­dini tamamıyla Hakk’a teslim etmiş olan kâmil insanın eteğini tut ki, âhir zamanın, şu bozulmuş dünyanın fitnelerinden kurtulasın!

Velîlerin kelimeleri âb-ı hayatla dolu, saf, dupduru bir ırmak gibidir. Fır­sat elde iken, ondan kana kana iç de gönlünde mânevî çiçekler, güller açılsın.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

KIYAMET GÜNÜ NEBİ VE ŞEHİTLERİN İMRENEREK BAKACAGI KİŞİLER

Kıyamet Günü Nebi ve Şehitlerin İmrenerek Bakacağı Kişiler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın