İslam

Namazın 12 Farzı Nedir?

Namazın 12 Farzı Nedir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Namaz ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Namaz başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Namaz ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Namazın farzı kaçtır? Namazın farzları nelerdir? Namazın içindeki ve dışındaki farzlar.

Namazın 12 farzı mevcuttur. Bunlar, altısı namazın dışında, altısı da namazın içinde olmak üzere ikiye ayrılır. Namazın dışındaki farzlar, namazdan önce ve namaza hazırlık olarak yerine getirilmesi gerektiği için “namazın şartları” adını alır. Namazın içindeki farzlar ise, namazın içindeki ana parçaları oluşturduğu için “namazın rükunleri” olarak adlan­dırılır.

NAMAZIN FARZLARI

a) Namazın Şartları

1. Hadesten tahâret

2. Necâsetten tahâret

3. Setr-i avret

4. İstikbâl-i kıble

5. Vakit

6. Niyet

b) Namazın Rükünleri

1. İftitah tekbiri

2. Kıyam

3. Kıraat

4. Rükû

5. Secde

6. Ka‘de-i ahîre şeklinde sıralanır.

Bu şart ve rükunlerden birisi eksik olunca namaz bozulur ve yeniden kılınması gerekir. Bunun dışında namazı bozan bir takım haller yanında, namazı bozmamakla birlikte sevap ve faziletini azaltan davranışlar da mevcuttur ki, bunlara “namazın mekruhları” denir. Namaz kılanın bunlardan sakınması gerekir. Aşağıda bunları açıklamaya çalışacağız.

Bir de namazın farz olmasının şartları mevcuttur. Bunlar yükümlünün Müslüman, ergen ve akıllı olmasından ibarettir.[1]

Dipnot:

[1] Şürünbülâlî, Merâkı’l-Felâh, s. 28; Şirâzî, Mühezzeb, I, 53; İbn Kudâme, Muğnî, I, 396-401; Zühaylî, el-Fıkhu’l-İslâmî ve Edilletüh, 2. baskı, Dımaşk 1405/1985, I, 563 vd.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

NAMAZIN FARZLARI NELERDİR?

Namazın Farzları Nelerdir?

NAMAZIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI

Namazın Farzları Nelerdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Oruçlu İçin Müstehap Olan Davranışlar

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın