Bilgi Kervanı

Kibirli Padişah

Kibirli Padişah

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kibirli Padişah ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kibirli Padişah başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kibirli Padişah ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Mevlânâ Hazretleri’nin Mesnevi’de zikrettiği kibirli padişah misâli.

Mevlana Hazretleri Mesnevi’de buyurur ki:

“Pâdişahın biri, bir pâdişaha galip gelirse, onu ya öldürür, yâhut zindana attırır.”

“Lakin aynı pâdişah bir düşkün yaralıyı, zavallı bir dertliyi bulursa, yarasına merhem kor, ona ihsânda bulunûr.”

“Kendini üstün görmek, pâdişah olduğu için kibirlenmek bir zehir olmasaydı, o gâlip pâdişah, mağlûp ve esîr olmuş pâdişahı, suçu olmadığı hâlde niçin öldürürdü?”

“O düşkün dertliye kendisine bir hizmette, bir kullukta bulunmadığı hâlde neden iyilik ediyor, ona acıyor? Bu iki duruma bakıp kibrin nasıl bir zehir olduğunu anlaman olabilecekdür.”(c.4, 2750-2754)

Mevlânâ Hazretleri’nin yukarıdaki beyitlerde zikrettiği misâl, tevâzû ve kibrin muhâtaplarında husûle getirdiği irâdî tezâhürleri ifade etmektedir. Gerçekten yaralı bir insana onun kim olduğunu; iyi yahut kötü bir insan olup olmadığını bilmeksizin herkes yardıma koşar. Çünkü onun muzdarip hâli, onu görenlerin merhamet ve yardım duygularını tahrîk eder. Kibirli ve iddiâlı bir insanınsa, muhatabında hâsıl edeceği hisler bunun tam aksinedir. Onu rekabete sevkeder. İş, güç gösterisine döner. Bu demektir ki; tevâzû, beşerî dertlere devâ ve âcizliklere çâre bulmak husûsunda, sahibi için büyük bir nimet olduğu hâlde, kibirli bu nimeti peşînen ve kendi elleriyle yok etmiş olur. Hulâsaten, tevâzû ve acziyet, merhameti celbeder; hem Allâh katında, hem de kul katında…

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

PADİŞAH İLE RÜYA TABİRCİSİ

Padişah İle Rüya Tabircisi

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Sahabeye Cennete Gitmesi İçin Öğretilen Şey

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın