Bilgi Kervanı

Aşk ve Dostlukta Vefa

Aşk ve Dostlukta Vefa

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Aşk ve Dostlukta Vefa ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Aşk ve Dostlukta Vefa başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Aşk ve Dostlukta Vefa ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Aşk, muhabbet ve dostlukta vefanın önemi nedir?

Mevlânâ Hazretleri Mesnevî’de der ki:

“Aşk, muhabbet, dostluk gibi konuların cümlesi vefâya bağlıdırlar ve dâimâ vefâlı olan kimseyi ararlar. Onlar, vefâsız bir gönüle aslâ yaklaşmazlar.”(c.5, 1165)

Vefâ, insandaki istikrar hâlinin bir neticesidir. Mayıs böcekleri gibi yanıp sönen muhabbetlerle bir yere varılmaz. Ruhunda istikrar meyli olan insandır ki, bir defa ilâhî aşkın lezzetinden haberdâr olunca, o yoldan dönmez ve fânî varlığından vazgeçinceye kadar bu yolda ilerler. Bu istikrara sahip olmayanların kalbi, muhabbetullâhı uzun süre taşıyamaz. Böyleleri, sahip olduğu nimetin idrakinde eksik kalmış demektir. İdrak tam olsa, tadılan lezzet, sahibinin ölüm ânına kadar devam eden bir vasfı olur.

Bu demektir ki, aşk ve muhabbet, yerleşeceği kalbin zemininde istikrar ve bunun neticesi olan vefâyı bulmazsa orada barınamaz. Muhabbetullah ise -şiddeti sebebiyle- yerleşeceği kalplerde bu vasfı bulmadığı takdirde o kalpte tecellî etmez.

Vefâ ve fedâkârlık, kalbin düzeysini gösteren en mühim pusulalardandır. Fedâkârlıktan uzakta kalma ve vefâdan mahrûmiyet, muhabbet ve dostluğa ihanettir.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

VEFA NEDİR, KİMLERE GÖSTERİLİR?

Vefa Nedir, Kimlere Gösterilir?

PEYGAMBERİMİZİN HAYATINDAN VEFA ÖRNEKLERİ

Vefa Nedir, Kimlere Gösterilir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Mesnevi'de Geçen Derviş Hikayesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın