Bilgi Kervanı

Akıl, Akıldan Üstündür

Akıl, Akıldan Üstündür

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Akıl, Akıldan Üstündür ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Akıl, Akıldan Üstündür başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Akıl, Akıldan Üstündür ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Bir darb-ı mesel olarak zikredilen “Akıl, akıldan üstündür.” sözü niçin denmiştir?

Mevlana Hazretleri Mesnevi’de buyurur ki:

“Her şeyi anlayan, idrak eden akıl bile, dostların ayrılığı ile yayı kırılmış okçu gibi şaşırır, kalır.”(c.3, 3693)

Akıl, İslam’da, “akl-ı nâkıs” olarak yâd edilir. Bunun mânâsı, aklı tek başına Hakk’a ve hayra ulaşmaya kifâyet edememesidir. Bu gerçek, Cenab-ı Hakk’ın akılla techiz eylediği kullarına bir de peygamberler göndermek sûretiyle yardım etmesi ile sâbittir. Akıl, bir ferdin mes’ul tutulması için kablî (öncelikli) bir şarttır. Gerçekten, her hukuk sisteminde, aklı olmayan biri cinâyet işlese mâzur görülür. Böylelerine ceza verilmez. Cezaya çarptırılan her suçlu akıl ve şuuru tam kabul edildiğinden, bu muâmeleye mâruz kalır. Bu bile, aklın insanı yanlış hareket etmekten koruyacak bir müthişliğe sahip olmadığını gösterir.

Bu eksikliği sebebiyle, akıl, diğer selîm akıllarla takviye edilmelidir. Zîrâ bir darb-ı mesel olarak zikredilen “Akıl, akıldan üstündür.” düsturu, ehliyet ve liyâkat sahibi insanlarla istişârenin de lüzûmunu göstermektedir. Ferd ve toplum yaşamındaki tekâmüle yardımcı olmak cihetiyle istişâre, Kur’ân-ı Kerim aracılığıyla da muhtelif âyetlerle emredilmiştir.

“…İşleri onlarla istişâre et!..” (Âl-i İmrân, 159)

 “…Onlar işlerini şûrâ (istişâre) ile yürütürler …” (eş-Şûrâ, 38)

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Ab-ı Hayat Katreleri, Erkam Yayınları

İSTİŞARE NEDİR? İSTİŞARE NE DEMEK?

İstişare Nedir? İstişare Ne Demek?

İSTİHARE VE İSTİŞARE HAKKINDA AYET VE HADİSLER

İstişare Nedir? İstişare Ne Demek?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Rızık Veren Allah'tır

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın