Peygamberimiz

Peygamberimizin (s.a.v) İltifatına Mazhar Olan Sahabi

Peygamberimizin (s.a.v) İltifatına Mazhar Olan Sahabi

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Sahabiler ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Sahabiler başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Sahabiler ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Peygamberimizin (s.a.v) iltifatına mazhar olan sahabi kimdir?

Cerîr ibn-i Abdullah (r.a) Yemen’deki Becîle kabilesinin reisiydi. Orada Müslüman oldu ve hicretin 10. senesinde kabilesinden 150 kişiyle Medîne’ye geldiler. Cerîr (r.a) Medîne’ye yaklaşınca devesini çökertti. Heybesinden temiz elbisesini çıkarıp giyindi, sonra da Rasûl-i Ekrem Efendimiz (s.a.v) hutbe okurlarken Mescid-i Nebevî’ye girdi. Cerîr içeri girince ashâb-ı kirâm ona dikkatle bakmaya başladılar. O da yanına oturduğu sahâbîye:

“‒Kardeşim, Allah Rasûlü (s.a.v) Efendimiz benden bahsettiler mi?” diye sordu. O sahâbî:

“‒Evet, biraz önce senin ile ilgili çok güzel şeyler dile getirdiler. Hutbe okurlarken de senden bahisle:

«‒Şimdi şu kapıdan Yemen’in en hayırlı bireylerindan biri girecek. Yüzü de melek gibi güzeldir» buyurdular” dedi.

Cerîr ibn-i Abdullah (r.a) bunları anlattıktan sonra şöyle demiştir:

“‒Bunları işitince, bana verdiği nimetlerden dolayı Allah’a hamdettim.” (Ahmed, IV, 359-360; İbni Huzeyme, Sahîh, III, 150/1798; İbni Hibbân, Sahîh, XVI, 173/7199)

Kaynak: Dr. Murat Kaya, Mescid-i Nebevi’den 111 Hatıra, Erkam Yayınları

CERİR BİN ABDULLAH (R.A.) KİMDİR?

Cerir Bin Abdullah (r.a.) Kimdir?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Veda Hutbesi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın