İslam

Oruç İbadetinde Kadınlar İçin Getirilen Kolaylıklar

Oruç İbadetinde Kadınlar İçin Getirilen Kolaylıklar

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Oruç ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Oruç başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Oruç ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Oruç ibadetinde kadınlar için getirilen rahatlıklar nelerdir? Cünüp sabahlamak orucu bozar mı? Hamile yahut emzikli olan kadın oruç tutar mı? Adetli yahut lohusa kadın oruç tutabilir mi?

Farz, vâcip, sünnet yahut nafile oruç tutma yönünden erkekle kadın içinde bir ayrılık yoktur. Kadın da ergenlik çağından ibu yana oruç ibadetiyle yükümlü olur. Lakin hayız ve nifas halinde bulunan bir kadının tutacağı oruç geçerli değildir. Böyle bir kadın Ramazan’da tutamadığı oruçları ardından kaza eder. Diğer yandan âdet halinde iken geceleyin oruca niyet eden kadın, ikinci fecirden önce temizlenmiş olursa, orucu sahih olur. Böyle bir kadın, meselâ sular kesildiği yahut başka bir nedenle boy abdesti almaya fırsat bulamayıp, ikinci fecirden sonra yıkansa da orucuna zarar gelmez.

CÜNÜP SABAHLAMAK ORUCU BOZAR MI?

Nitekim Ümmü Seleme’den (r. anhâ) şöyle dediği nakledilmiştir:“Resûlullah  ihtilâmdan dolayı değil, cinsel tekarrüb sebebiyle cünüp olarak sabahlar, sonra orucunu bozmaz, kazasını yapmazdı.”[1] Bunun yanında sabah vakti girmezden önce cünüplük, hayız ve nitastan temizlenmek müstehap sayılmıştır. Çünkü Hz. Peygamberin, ümmetine kolaylık için guslü sabah vaktine kadar geciktirmiş olabileceğini unutmamak gerekir.

HAMİLE VEYA EMZİKLİ KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Ramazan’da gebe yahut emzikli olan kadınların kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları halinde oruç tutmamaları mübahtır. Daha sonra bunları kaza ederler. Delil; hasta ve yolcuya oruç tutmama ruhsatı veren âyetle,[2] şu hadistir: “Allah Teâlâ yolcudan orucu ve namazın yarısını kaldırmıştır; gebe yahut emzikli kadınlardan da orucu kaldırmıştır.”[3]

Ayrıca Bakınız.  İslam'da İftiranın Hükmü Nedir?

İmam Şâfiî ise bu durumda olan kadınları “takat getiremeyenler” sınıfına dahil edip fidyeyi yeterli görürken, normal kazaya kalan oruçlar bir yıl içinde kaza edilmezse, hem kaza hem de fidye gerektiği görüşündedir. İmam Mâlik’e göre, bir yıl içinde kaza edilmeyen oruçlar “takat getiremeyenler” grubuna girer ve fidye yeterli olur.[4]

ADETLİ VEYA LOHUSA KADIN ORUÇ TUTABİLİR Mİ?

Bir kadın altmış gün kefaret orucunu tutarken aybaşı yahut lohusalık durumu olsa, orucu keser ve temizlendiği günden ibu yana, kalan günleri tamamlar.[5]

Kadınların itikâfı kendi evlerinde mescid edinecekleri bir odada olur. Burası onlar için bir mescid sayılır. Kadının dışarıdaki bir mescidde itikâfı caiz ise de kerahetten hâli değildir. Onların evlerindeki ibadeti daha faziletli olduğu gibi, evde itikâfları da daha faziletlidir.[6]

Dipnotlar:

[1] Müslim, Sıyâm, 77; bk. A.b. Hanbel, VI, 34, 36, 38, 67; krş. Bakara, 2/187; Buhârî, Savm, 22, 35; Müslim, Sıyâm, 75-78; İbn Mâce, Sıyâm 27; Mâlik, Muvatta’, Sıyâm, 11. [2] Bakara, 2/184. [3] Nesâî, Sıyâm, 50, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 3, 50; Tirmizî, Edâhî, 10; A. b. Hanbel, II, 183. [4] İbnü’l-Hümâm, Fethu’l-Kadîr, II, 81; İbn Rüşd, Bidâyetü’l-Müctehid, I, 289. [5] bk. Döndüren, age, s. 459, 462, 463. [6] bk. Döndüren, age, s. 475 vd.

Kaynak: Prof. Dr. Hamdi Döndüren, Delilleriyle Aile İlmihali, Erkam Yayınları

RAMAZAN ORUCU İLE İLGİLİ ESASLAR

Ramazan Orucu ile İlgili Esaslar

ORUÇ NEDİR? ORUCUN FAYDALARI NELERDİR?

Ramazan Orucu ile İlgili Esaslar

ORUÇ VE RAMAZAN İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

Ramazan Orucu ile İlgili Esaslar

RAMAZAN VE ORUCUN FAZİLETİ

Ramazan Orucu ile İlgili Esaslar

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın