Dualar ve Zikirler

Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler – Peygamberimizin Nazar Duası Arapaça, Türkçe Okunuşu

Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler – Peygamberimizin Nazar Duası Arapaça, Türkçe Okunuşu

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler – Peygamberimizin Nazar Duası Arapaça, Türkçe Okunuşu ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler – Peygamberimizin Nazar Duası Arapaça, Türkçe Okunuşu başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Nazar (Göz Değmesi) ile İlgili Hadisler – Peygamberimizin Nazar Duası Arapaça, Türkçe Okunuşu ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

İslam’a göre nazar var mıdır? Nazar (göz değmesi) ile alakalı hadisler nelerdir? Peygamberimizin (s.a.s) nazar (göz değmesi) ile alakalı hadisleri.

Peygamber (s.a.s) Efendimizin nazar (göz değmesi) ile ilgili hadis-i şerifleri…

NAZAR HAKKINDA HADİSLER – Peygamberimizin Nazar Duası

İbn Abbâs’ın (r.a.) rivayet ettiğine göre, Peygamber (s.a.s.) Efendimizin nazara (göz değmesine) karşı şöyle dua etmiştir:

Hz. Peygamber (s.a.s.), Hasan ile Hüseyin (r.a.) için dua ederek şu sözlerle Allah’a sığınırdı: “Eûzü bikelimâti’llâhi’t-tâmmeti min külli şeytânin ve hâmmetin ve min külli aynin lâmmetin.” (Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan Allah’ın tam sözcüklerine —sonsuz iradesine ve hükmüne— sığınırım.) Sonra da, “Atanız İbrâhim de bu duayı oğulları İsmâil ile İshak için yapardı.” derdi. (Buhârî, Enbiyâ, 10)

***

Resûlullah’ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir. (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32)

Felak Suresi Arapça, Okunuşu ve Anlamı: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’l-felak. Min şerri mâ halak. Ve min şerri ğâsikın izâ vekab. Ve min şerri’n-neffâsâti fi’l-ukad. Ve min şerri hâsidin izâ hased.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: ben, karanlığı yarıp sabahı görülmektediran Rabbe sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden, Düğümlere üfleyenlerin şerrinden, Ve hased ettiği zaman hasedçinin şerrinden Allah’a sığınırım.

Ayrıca Bakınız.  İftar Duası

Nas Suresi Arapça, Okunuşu ve Anlamı: 

Bismillâhirrahmânirrahîm. Gul e’ûzu bi-Rabbi’n-nâs. Meliki’n-nâs. İlâhi’n-nâs. Min şerri’l-vesvâsi’l-hânnâs. Ellezî yuvesvisu fî sudûri’n-nâs. Mine’l-cinneti ve’n-nâs.

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla. De ki: İnsanların Rabbine sığınırım. İnsanların malikine, İnsanların (gerçek) ilahına; İnsanlara kötü şeyler fısıldayan o sinsi vesvesecinin şerrinden. O ki, bireylerin göğüslerine (kötü düşünce, şüphe) vesvese verir. Gerek cin, gerekse insanlardan (olan vesvesecilerin şerrinden Allah’a sığınırım.)

***

Resûl-i Ekrem (s.a.s.) Efendimiz şöyle demiştir: “Kim hoşuna giden bir şey görür de; ‘Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh’ (Allah’ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez.” (Beyhakî, Şu‘abü’l-îmân, VI, 213)

***

İbn Abbâs’tan (r.a.) nakledildiğine göre, Hz. Peygamber (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Nazar (Göz değmesi) gerçektir. Eğer kaderin önüne geçecek bir şey olsaydı nazar onun önüne geçerdi…” (Müslim, Selâm, 42)

***

Hz. Âişe’nin (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“(Nazar’dan) Allah’a sığının. Çünkü göz değmesi (nazar) gerçektir.” (İbn Mâce, Tıb, 32)

***

Ebû Hüreyre’nin (r.a.) naklettiğine göre, Resûlullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur:

“Kim düğüm yapar sonra ona üflerse sihir yapmış olur. Kim sihir yaparsa şirk koşmuş olur. Kim de (kendisini koruması için nazarlık ve benzeri) bir şey takarsa, o taktığı şeyin korumasına havale edilir.” (Nesâî, Muhârebe, 19)

NAZARDAN NASIL KORUNABİLİRİM?

Nazardan Nasıl Korunabilirim?

NAZARA KARŞI OKUNACAK DUALAR

Nazardan Nasıl Korunabilirim?

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın