İslam

Namazda Fatiha Suresini Okumanın Hükmü Nedir?

Namazda Fatiha Suresini Okumanın Hükmü Nedir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Namaz ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Namaz başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Namaz ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Namazda Fatiha Sûresini okumanın hükmü vaciptir. Lakin bir miktar Kur’an okumak farzdır.

Fatiha Sûresi ve Bir Miktar Kuran Okumanın Hükmü

Namazda bir miktar Kur’an okumak farzdır. Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre bu miktar, en az üç kısa âyet yahut bu miktarda bir sûre olmalıdır. Özellikle Fâtiha sûresinin okunması vaciptir. Dolayısıyla namazda Fâtiha sûresi okunmakla, hem farz kıraat hem de vacip yerine getirilmiş olur.
Lakin Fâtiha’dan sonra üç kısa âyet yahut bu uzunlukta bir sûre okumak da vaciptir. Bu nedenle, farz namazların ilk iki rekâtında, sünnet namazların tüm rekâtlarında Fâtiha’dan sonra sûre veya birkaç âyet okumayan kişi vacibi terk etmiş olur. Unutarak terk edilmesi sehiv secdesini gerektirir. Kasten terk edilmesi halinde ise namazın iadesi vaciptir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtar, II, 149-150, 543).

Şafiilere Göre Fatiha Suresi Okumanın Hükmü

Şâfiîlere göre ise kıraat farzının yerine gelmiş olabilmesi için asgari olarak Fâtiha’nın okunması gerekir. Buna ilaveten bir sûre yahut birkaç âyet daha okumak ise sünnettir (Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 240-241, 248).

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Oruç Tutmanın Faziletleri ve Faydaları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın