Kuran-ı Kerim

Mâide Suresi 1. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Mâide Suresi 1. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Mâide Suresi 1. ayeti ne anlatıyor? Mâide Suresi 1. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Mâide Suresi 1. Ayetinin Arapçası:

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُٓوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِۜ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَه۪يمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌۜ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُر۪يدُ

Mâide Suresi 1. Ayetinin Meali (Anlamı):

Ey iman edenler! Yaptığınız anlaşmaları tam anlamıyla yerine getirin. Harâm olduğu size bildirilen ve bildirilecek olanların dışındaki hayvanların eti size helâl kılındı. Lakin ihramlı iken avlanmanız helâl değildir. Şüphesiz Allah, dilediği hükmü verir.

Mâide Suresi 1. Ayetinin Tefsiri:

“Yaptığınız
anlaşmalar” diye tercüme edilen اَلْعُقُودُ
(ukûd), “akd” kelimesinin çoğuludur. “Akd” sözlükte “ipin iki ucunu birbirine
bağlamak, sağlam bağ ve düğüm” gibi mânalara gelir. Bundan hareketle “belgeye
bağlanmış anlaşma”ya akit adı verilmiştir. Burada gerek fertler içinde, gerek
fertle toplum içinde, gerek toplumlar ve devletler içinde gerekse adak ve
yemin gibi kul ile Allah içinde bağlayıcı olan ve yerine getirilmesi gereken
bütün anlaşmaler kastedilmiştir. Mü’minler, bu anlaşmalerin gereği neyse onu
tam anlamıyla yerine getirmekle mesuldürler. Kur’ân-ı Kerîm, tarafların dinî ve
etnik kimliklerine bakmaksızın anlaşmalere riâyet etmelerini mü’minlere
emrederek, anlaşmalerin bağlayıcı olmasının hukukun temel niteliklerinden biri
olduğunu ortaya koymuştur. Nitekim Allah Resûlü (s.a.s.), bütün akitlerle
birlikte, gayri müslimlerle yapmış olduğu akitlerin yerine getirilmesine de son
derece önem vermiştir. (bk. Ahmed b. Hanbel, Müsned, IV, 325)

Resûl-i
Ekrem (s.a.s.) Efendimiz, işlenen bir kısım günahların ve bunlar içinde de ahdi
bozmanın neden bulunacağı feci akıbetleri şöyle haber verir: “Bir toplumda hile ve sahtekârlık baş gösterirse Allah onların
kalplerine korku salar. Bir cemiyette zina yaygınlaşırsa, orada ölümler artar.
Bir kavim ölçü ve tartıyı eksik tutarsa orada rızık darlığı baş gösterir. Bir
kavimde adâletsizlik yaygınlaşırsa orada kanlı hâdiseler artar. Ve bir millet
ahdini bozarsa Allah onlara düşmanı musallat eder.”
(Muvatta, Cihad 26)

Eşyada
aslolan mübâhlıktır, helâlliktir. Bu bakımdan Kur’ân-ı Kerîm ve sünnet-i
seniyye ile haram kılınanlar dışında bütün hayvanların etleri helâldir.  اَلْبَه۪يمَةُ
(behîme), karada ve denizde yaşayan dört ayaklı hayvanları ifade eden bir
kelimedir. اَلُأنْعَامُ (en‘âm) ise deve,
sığır, koyun ve keçi gibi evcil hayvanları (bk. En‘âm 6/142-144), bunlarla
birlikte ceylan, geyik ve benzeri gibi eti yenen yabani hayvanları da içine
alır. Pençeli ve yırtıcı hayvanlar ile at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı
hayvanlar ise bu gruba dâhil değildir. Etlerinin yenmesi haram kılınan
hayvanlar bu sûrenin 3. âyetinde sayılmaktadır. Peygamber Efendimiz de: “Yırtıcı
hayvanlardan azı dişli olan her bir hayvan haramdır”
(Buhârî, Sayd 29;
Müslim, Sayd 15) ve benzeri beyânlarıyla eti yenmesi haram olan diğer
hayvanları haber vermiştir. Hac ve umrede ihramlı iken kara hayvanlarını
avlamak haram kılınmış, deniz hayvanlarını avlamak ise serbest bırakılmıştır.
(bk. Mâide 6/96) İhramlı olanların, ihramlı olmayanlar aracılığıyla avlanan kara
hayvanlarının etinden yemesinde ise bir sakınca görülmemiştir.

Şimdi
ise İslâm’ın bir kısım mühim alametlerine ve bunlara karşı saygılı olmak
gerektiğine işaret etmek üzere şöyle buyruluyor:

Mâide Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Tevbe Suresi 37. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Mâide Suresi 1. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın