Peygamberimiz

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kayle Binti Mahreme (r.a.) Hayatı ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Anlayış ve seziş kabiliyeti yüksek hanım sahabilerden Kayle Binti Mahreme’nin (r.a.) kısaca yaşamı.

Hanım sahâbîlerden Kayle Binti Mahreme radıyallahu anh Temîm kabîlesinin Anberoğulları koluna mensuptur. Annesi Safiyye Binti Sayfî, Câhiliye devri şâir ve hatiplerinden Eksem İbni Sayfî’nin kız kardeşidir. Kayle, Bekr İbni Vâil oğulları heyetinin elçisi Hureys İbni Hassân ile birlikte Resûl-i Ekrem Efendimiz’e gelmişti. Bunun yanında kabilesinden İslâm’a ilk girenlerden biri olma şerefini elde etti. Anlayış ve seziş kabiliyeti yüksek hanımlardan biri idi. Bu gelişinde Peygamberimiz’in huzurunda şahit olduğu hadiseleri ve gördüklerini anlattığı uzunca bir rivayeti mevcuttur. İbni Abdülber, onun bu hadisinin güzel bir fesahat örneği olduğunu ve ilim ehlinin bu hadisin garîb sözcüklerini şerhettiklerini söyler. Buhârî, el-Edebü’l-Müfred adlı eserinde, Ebû Dâvud ve Tirmizî Sünen’lerinde bu rivâyetin bir kısmına yer verirler. Taberânî ise onun tamamını kitabına almıştır. İbni Hacer el-Askalânî de, sahâbîlerin yaşamına ilişkin el-İsâbe adlı eserinin Kayle Binti Mahreme’ye ayırdığı bölümünde bu uzun rivâyeti nakleder.

Kayle’nin yaşamının sonraki dönemleri ve ölüm tarihiyle alakalı bilgilere sahip değiliz.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

HANIM SAHABİLER

Hanım Sahabiler

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

Ayrıca Bakınız.  Hudeybiye Antlaşması

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın