Peygamberimiz

Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar Açısından Neden Önemlidir?

Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar Açısından Neden Önemlidir?

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Nübüvveti ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Nübüvveti başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Nübüvveti ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hudeybiye Antlaşması Müslümanlar yönünden niçin mühimdir? İşte Hudeybiye Antlaşması’nın içerdiği hikmetler ve müjdeler.

Hudeybiye’de müşriklerle yapılan sulh antlaşmasında alınan kararlar, görünüşte Müslümanların aleyhine idi. Tâ ki Fetih Sûresi nâzil oldu; bu işteki yüksek hikmetler ve müjdeler bildirildi. Sonradan anlaşıldı ki, ilk nazarda mağlûbiyet ve kahır zannedilen bu geri dönüş, açık bir zafer ve fütûhât imiş… Âyet-i kerîmede buyrulduğu gibi:

“…Bâzen siz bir şeyden hoşlanmazsınız, hâlbuki o sizin için bir hayırdır. Bâzen de bir şeyi sever, istersiniz, hâlbuki o sizin için bir şerdir. Allâh bilir, siz bilmezsiniz..” (el-Bakara, 216)

HUDEYBİYE ANLAŞMASI’NIN HİKMETİ

Hazret-i Peygamber’in -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ilk etapta îzâhında kuvvetlik çektiği bu mücmel hâdise, fakat iki sene zarfında açıklığa kavuştu. Nitekim bu antlaşma ile olu­şan sulh ortamında bir çok kimse İslâm’la şereflenmiş, iki sene zarfında Müslüman olanla­rın sayısı, o zamana kadar Müslüman olanların toplam sayısını geçmiştir.

Belki o sene Müslümanlar umre yapamayacaklar yahut bâzı ağır şartlara bir müddet sabretmek durumunda kalacaklardı. Lakin bunun ardından sökün edip gelecek olan kazanç­lar çok daha büyük olacaktı. Çünkü bu antlaşma ile İslâm’ın varlığı resmen tanınmıştı. Bir sene sonra Kâbe ziyâret edilecekti. Arap kabîlelerinden isteyenler Müslümanların himâye­sine geçebilecekti. Bu ise Kureyş’in nüfûzunu kaybetmesi ve İslâm dâvetinin rahatça yapılması demekti.

Allâh Rasûlü’nün -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu sulhu tercih nedenlerinden bir diğeride Mekke’de o sırada Müslüman olmuş, fakat bunu maslahat gereği izhâr etmemiş bir çok kimsenin bulunmasıydı. Şâyet müşriklerle aralarında bir muhârebe zuhûr etseydi, bunların açığa çıkma ve bundan dolayı öldürülme ihtimalleri vardı. (Bkz. el-Fetih, 25)

Ayrıca Bakınız.  Miraç İle İlgili Ayet ve Hadisler

Netîce olarak, bir “rahmet peygamberi” olan Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sel­lem-, Mekke’de ve diğer Arap kabîleleri içinde yeni Müslüman olabilecek insanlara bu davranışıyla âdeta gizli mesajlar veriyor, onları İslâm’a ısındırıyordu. Nitekim bu­nun semeresi ileride bâriz bir biçimde görülmüştür.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hz. Muhammed Mustafa 2, Erkam Yayınları

 

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI

Hudeybiye Antlaşması

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI MADDELERİ

Hudeybiye Antlaşması

HUDEYBİYE ANTLAŞMASI MÜSLÜMANLAR AÇISINDAN NEDEN ÖNEMLİDİR?

Hudeybiye Antlaşması

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın