Kuran-ı Kerim

Hûd Suresi 46. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Hûd Suresi 46. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hûd Suresi 46. ayeti ne anlatıyor? Hûd Suresi 46. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Hûd Suresi 46. Ayetinin Arapçası:

قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَۚ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍۗ فَلَا تَسْـَٔلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِه۪ عِلْمٌۜ اِنّ۪ٓي اَعِظُكَ اَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ

Hûd Suresi 46. Ayetinin Meali (Anlamı):

Allah şöyle buyurdu: “Ey Nûh! O kesinlikle senin ailenden değildir. Çünkü onun bütün yaşamı yanlış bir inanç ve amel üzere kuruluydu. O halde ile ilgili bilgi sahibi olmadığın bir şeyi sakın benden isteme. Şüphesiz ben, câhillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum.”

Hûd Suresi 46. Ayetinin Tefsiri:

Hz.
Nûh, ailesinden olmakla birlikte oğlunun boğulma hikmetini ilk anda kavrayamadı.
Çünkü babalık şefkatinin verdiği heyecanla Cenâb-ı Hakk’ın 40. âyette geçtiği
üzere “haklarında suda boğulacağına karar verilenler dışında aileni… gemiye
bindir”
sözündeki “ailen” kısmı aklında kalmış, fakat “boğulacağına karar
verilenler” kısmını unutmuştu. Bu nedenle Allah’ın kendisine bütün ailesini
kurtaracağı va’dinde bulunduğunu sanmış ve Allah’ın va’dinin kesinlikle
yaşanacağını, oğlunun da kendi ailesinden olduğunu söylemişti. Bununla
birlikte, Allah’ın hüküm verenlerin en iyisi olduğunu belirtmeyi de ihmal
etmemişti. Yani ortada anlaşılamayan bir durum söz konusu ise,  bunun -hâşâ- Allah’a ait değil, kendine ait
bir noksanlık olduğunu bildirmişti. Nitekim Yüce Allah: “Ey Nûh! O kesinlikle
senin ailenden değildir. Çünkü onun bütün yaşamı yanlış bir inanç ve amel üzere
kuruluydu”
 (Hûd 11/46) buyurarak,
Hz. Nûh’un kalbini tırmalayan pürüzü gidermişti. Çünkü aileden olmadaki temel
neden dini yakınlıktır. Mü’min ile kâfir içinde bu bakımdan bir alâka yoktur.

Hikmet
ehlinden biri şöyle der: “Bir oğul babasının yaptıklarını yapmıyorsa, onunla
alâkası kesilmiş demektir. Bir ümmet de peygamberinin yaptığını yapmıyorsa,
korkarım ki aralarındaki alâka kopmak üzeredir.” Buna göre ilim, irfan ve amel
sahibi olmaksızın, sırf kıymetli birinin nesebinden olmanın ve ataların
faziletli davranışlarıyla övünmenin hiçbir faydası yoktur.

Büyük
velîlerden İbrâhim Düsûkî (k.s.) şöyle der:

“Her
kim Allah ve Rasûlü’nün emirlerini tatbik eden, hatta inceliklerine de riâyet
eden olmazsa; dahasını diyelim: Şerefli, temiz, iffetli bir kimse olmazsa, o
bana bağlı evlâdım içinde olamaz. İsterse sulbümden gelen çocuğum olsun. Kim
dinî emirlere devam eden, hakikat ve tarikat adabını bilen; dîne, diyânete
bağlı, yanlış işlere dalmayan, nefsini koruyan zâhid bir kimse olur ve şüpheli
işlere yaklaşmazsa işte benim evlâdım odur. İsterse bu ülkeler ötesi bir yerde
bulunsun…” (Velîler Ansiklopedisi, II, 597)

46.
âyet-i kerîmede bildirildiği gibi Cenâb-ı Hak Nûh (a.s.)’a, ile ilgili bilgi
sahibi olmadığı bir hususta kendisinden bir istekte bulunmamasını emretmiş ve
câhillerden olmaması için ona öğüt verdiğini bildirmiştir. Bunun üzerine Hz.
Nûh, peygamberlik gibi yüce bir makamda bulunmanın gerektirdiği bir kulluk
hassasiyeti içinde hatasını fark ederek hemen Allah’a sığınmış; O’nun
rahmet ve mağfiretini talep etmiştir.

Gerçekten
de peygamberlerin ve sâlih bireylerin ahlâkları hep böyledir. Kendilerine bir
iyilik yapmaları söylendiği zaman ona göre davranırlar; bir hatalarına dikkat
çekildiği zaman da derhal istiğfar edip Allah’a sığınırlar. İşte Allah Teâlâ,
peygamberlerin başından geçen bu tür hâdiseleri haber vermektedir ki, gerek
istiğfar hususunda gerekse kendi rahmetinden ümit kesmemek hususunda herkes
peygamberleri örnek alabilsin ve ona göre davranabilsin.

Sular
çekilip gemi dağa oturunca:

Hûd Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Mâide Suresi 70. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Hûd Suresi 46. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın