Kuran-ı Kerim

Hûd Suresi 25. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Hûd Suresi 25. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Bu paylaşımımızda siz kıymetli okurlarımız için Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı bilgiler sunmaya çalıştık. Kuran Meali ve Tefsiri başlıklı konumuzu dikkatli okumanızı öneririz. Yazımızın detayın Kuran Meali ve Tefsiri ile alakalı geniş bir şekilde bilgilere sahip olacaksınız.

Hûd Suresi 25. ayeti ne anlatıyor? Hûd Suresi 25. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…

Hûd Suresi 25. Ayetinin Arapçası:

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلٰى قَوْمِه۪ۘ اِنّ۪ي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌۙ

Hûd Suresi 25. Ayetinin Meali (Anlamı):

Yemin olsun ki biz, Nûh’u kavmine peygamber gönderdik de onlara şöyle dedi: “Şüphesiz ben sizin için apaçık bir ikazcıyım.”

Hûd Suresi 25. Ayetinin Tefsiri:

Allah
Teâlâ, tebliğ ile vazifelendirdiği Rasûlü’nü, bu yolda yüz yüze kalacağı sıkıntı ve
belalara karşı hazırlamak, tesellî etmek ve sabra alıştırmak için önceki
peygamberlerin kıssalarından câlib-i dikkat kesitler sunar. Bu kıssalarda,
sonradan gelenlere ibret olması için, peygamberlerin tevhid uğrunda verdikleri
mücâdeleleri, toplumlarının kendilerine karşı sergiledikleri tutum ve
davranışları, bu arada yaşanan hadiseleri ve bunların menfi yahut müspet
neticelerini haber verir. Buna da Hz. Nûh’un kıssası ile başlar.

Nûh
(a.s.)’ın asıl isminin şükredici anlamında Şâkir olduğu rivayet edilir. Çok âh
vâh ettiği için ona “Nûh” adı verildiği nakledilir. Niçin çok âh vâh ettiği
hususunda ise şunlar söylenir:

   
Kavminin küfür ve isyandaki inâdı sebebiyle Hz. Nûh Cenâb-ı Hakk’a
“Rabbim! Yeryüzünde dolaşan bir tek kâfir bile bırakma!” (Nûh 71/26)
diye beddua eder. Lakin Allah Teâlâ onun bu duasından hoşnut kalmaz. O da bu
zellesi için ağlar, âh vâh eder.

    Hz. Nûh tufan
sırasında, oğluna karşı olan aşırı meyli ve muhabbeti sebebiyle “Rabbim!
Şüphesiz ki oğlum benim ailemdendir”
(Hûd 11/45) diyerek Rabbine yalvarır.
Lakin Cenâb-ı Hak: “Ey Nûh! O kesinlikle senin ailenden değildir” (Hûd
11/46) buyurur. Bunun üzerine Hz. Nûh ya oğluna karşı şefkatinden yahut kendi
akıbetinden endişelendiği için âh vah etmeye başlar. (Bursevî, Rûhu’l-Beyân,
IV, 153-154)

Hz. Nûh, kavmine gönderilmiş apaçık bir ikazcıdır.
Onları yalnızca Allah’a kulluğa davet eder ve onları can yakıcı bir günün
azabından korkutur. Bu azap, dünya yönünden inanmayanların boğulup helak
olduğu tufan, âhiret yönünden ise cehennem ateşidir. Lakin inkarda taşlaşmış
bireylere bu ikaznın hiçbir etkisi olmadı:

Hûd Suresi tefsiri için tıklayınız…

Ayrıca Bakınız.  Yusuf Suresi 18. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri

Kaynak: Ömer Çelik Tefsiri

Hûd Suresi 25. ayetinin meal karşı karşıya geldirması ve diğer ayetler için tıklayınız…

Kaynak: https://www.islamveihsan.com/

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın